Inwestycje Wydarzenia

PKP PLK modernizuje linię kolejową Lublin – Łuków [ZDJĘCIA]

PKP Polskie Linie Kolejowe za 90 mln zł poprawiają komfort podróży na linii kolejowej między Lublinem a Łukowem. Na odcinku tym powstaną dwa nowe przystanki. Modernizację przechodzi także most nad Wieprzem.

Fot. PKP PLK

Inwestycja objęła modernizację przystanków kolejowych Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica. Wykonawca ustawił ścianki peronowe, zamontował słupy oświetleniowe i kable. Aktualnie układa antypoślizgową nawierzchnię. Obiekty zostaną oświetlone, wyposażone we wiaty i czytelne oznakowanie. Dostosowane zostaną także do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

– Postęp prac na linii nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew to ważna wiadomość dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny. Ich efektem będzie lepsza infrastruktura, co oznacza więcej połączeń, więcej zadowolonych pasażerów i rozwój regionu. Dzięki tej inwestycji oraz kolejnym planowanym na linii nr 30 Ziemia Lubartowska ma szansę stać się ważnym punktem tranzytowym na kolejowej mapie wschodniej Polski – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela.

Wykonawca wzmacnia także konstrukcję przeprawy nad Wieprzem w Lubartowie. Dwustumetrowy most nad rzeką jest największym i najważniejszym obiektem inżynieryjnym na trasie Lubartów – Parczew.

Część stalowej kratownicy pokryto już powłoką antykorozyjną. Remontowane są podpory i przebudowywane przyczółki. Po pracach na moście zostanie ułożony nowy tor. Wykonane roboty pozwolą na sprawniejszy przejazd składów towarowych o większym nacisku – do 221 kN/oś. W efekcie kolejowy transport stanie się bardziej efektywny. Prace obejmują też 14 innych obiektów inżynieryjnych, w tym 8 mostów.

Roboty są realizowane na ponad 26 km linii. Na odcinku Lubartów – Brzeźnica Bychawska wykonawca montuje nowe szyny i podkłady. Specjalistyczne maszyny uzupełniają tłuczeń i podbijają tor. Na kolejnym odcinku między Brzeźnicą a Parczewem demontowany jest stary tor i przygotowywany jest teren pod nowy. Postępuje demontaż peronów na przystankach Gródek i Zabiele.

Lepsze podróże z dwóch nowych przystanków

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie stacja Parczew oraz przystanki: Parczew Kolejowa Gródek, Zabiele, Brzeźnica Bychawska, Tarło, Pałecznica. Dwa nowe przystanki w Laskach i Berejowie zwiększą dostęp do kolei.

Projekt obejmuje również przystanek Ciecierzyn na odcinku LublinLubartów. Z nowego peronu w Ciecierzynie podróżni korzystają już od grudnia ubiegłego roku. Dzięki przebudowie układu torowego między Lubartowem a Parczewem pociągi pasażerskie przyspieszą do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h. Skróci się czas przejazdu pociągów.

Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią obsługę większej liczby składów. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2021 r.

Podczas prac na jednotorowej linii obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są dostępne na www.portalpasazera.pl

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” to 90 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Liczby inwestycji:

  • 2 – nowe przystanki w Laskach i Berejowie
  • 8 – zmodernizowanych stacji i przystanków
  • 13 – zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych
  • 26,5 km – wymienionych torów
  • 8 – wyremontowanych mostów

Dodaj komentarz