Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK poprawią przewozy towarów na granicy

Werchrata – Rawa Ruska – W lipcu br. PLK podpisały umowę na przebudowę torów: szerokiego oraz normalnego. Efektem prac będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy przewóz i przeładunek towarów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Szeroki tor pozwala zwiększyć ładowność składów. Stacje towarowe będą mogły przyjmować i obsługiwać cięższe i dłuższe pociągi o naciskach do 245 kN/oś (25 t/oś). Kwota inwestycji to prawie 9 mln zł. Projekt będzie wykonany w latach 2022-2023.

Siemianówka – Swisłocz – obecnie prowadzone są prace na przejściu granicznym w Siemianówce za blisko 79 mln zł. Roboty zapewnią szybszy i sprawniejszy przewóz towarów – po torach będzie mogło kursować więcej pociągów. Stacje będą mogły przyjmować i obsługiwać cięższe i dłuższe pociągi o naciskach do 245 kN/oś (25 t/oś) i do 1050 m długości.

W Siemianówce pociągi kursują po nowych torach, zarówno szerokich (1520 mm) jak i normalnych (1435 mm). Kończy się montaż komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym w nastawni w stacji Siemianówka oraz dobiega końca budowa nowej nastawni w stacji Zabłotczyzna. Planowany termin zakończenia prac to IV kw. 2022 r. Prace są uzupełnieniem modernizacji szerokotorowej linii kolejowej nr 59 od granicy państwa w Siemianówce do Zabłotczyzny realizowanej ze środków RPO Województwa Podlaskiego.

Inwestycja w Kuźnicy Białostockiej zwiększy możliwości kolei w regionie oraz w transporcie ładunków wschód – zachód. Stacja obsłuży więcej cięższych i dłuższych składów towarowych –  o naciskach do 245 kN/oś (25 t/oś) i do 1050 m długości. Za ok. 10 mln zł PLK wybudują dodatkowe tory, które usprawnią przewóz ładunków przez granice. Inwestycja łączy się z realizowanym z RPO Województwa Podlaskiego remontem linii kolejowej od Kuźnicy Białostockiej do stacji Geniusze. Planowany termin zakończenia to III kw. 2023 r.