Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK poprawią przewozy towarów na granicy

Braniewo – Mamonowo. Przez stację Braniewo PLK usprawnią przewóz towarów. Na przejściu granicznym rozwijają się terminale przeładunkowe zajmujące się transportem surowców. W latach 2022 – 2023 zostanie wykonana modernizacja linii szerokotorowej na odcinku Braniewo –  granica państwa. Zostanie przygotowana dokumentacja projektowa nowej stacji towarowej pomiędzy granicą państwa a Braniewem.

Informacja PKP PLK