Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK przebudują linię kolejową Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer

Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Inwestycja „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku WarszawaOtwockDęblinLublin, etap II” odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość umowy to 422 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest do końca 2023 roku.