Raport z Polski Wydarzenia

PKP PLK zrewitalizują linię z Wągrowca w stronę Bydgoszczy

PKP Polskie Linie Kolejowe zrewitalizują trasę kolejową Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa wielkopolskiego. To krok do poprawy połączeń regionalnych, a także dalekobieżnych. Dokumentacja za blisko 3,5 mln zł z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego będzie gotowa w II poł. 2023 r.

PKP PLK usprawnią połączenia kolejowe na linii Wągrowiec - Gołańcz - Bydgoszcz. (fot. Radosław Śledziński / PKP PLK)
PKP PLK usprawnią połączenia kolejowe na linii Wągrowiec – Gołańcz – Bydgoszcz. (fot. Radosław Śledziński / PKP PLK)

Projekt rewitalizacji linii Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa wykona firma PTB Ingenieurbüro für Planung, Technologie und Bauüberwachung Magdeburg GmbH Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo określi szczegółowy zakres, a także optymalne rozwiązania planowanej inwestycji.

– Efektywnie wykorzystywane środki budżetowe i unijne zapewniają lepsze podróże dalekobieżne i regionalne. Podpisana umowa na opracowanie projektu dla linii Wągrowiec – granica Wielkopolski to zapowiedź dogodniejszych podróży w Wielkopolsce i w kierunku Bydgoszczy. Zwiększamy rolę kolei, jako sprawnego i ekologicznego środka transportu w codziennych, a także okazjonalnych podróżach. Dzięki naszej inicjatywie przewoźnicy regionalni mogą efektywnie obsługiwać połączenia międzyregionalne – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Do inwestycji odniósł się także członek zarządu PKP PLK.

– Projekt, który przybliża rewitalizację linii między Wągrowcem, Gołańczą a granicą regionu wpisuje się w inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. służące poprawie połączeń w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim. Efektem będą większe możliwości kolei i dogodny dostęp do pociągów na kolejnych kilometrach linii  – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Zlecona dokumentacja poprzedza inwestycję, która zapewni sprawne podróże. Na ok. 30 km odcinku od Wągrowca do granicy województwa będzie nowy tor. Odtworzony zostanie także niewykorzystywany od 2004 r. szlak Gołańcz – Panigródz. Projekt przewiduje, że zrewitalizowana trasa umożliwi przejazdy z prędkością 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla towarowych. Poziom bezpieczeństwa na stykach toru z drogami podniesie przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki nowoczesnym urządzeniom sterowania, a także budowie mijanek w Roszkowie Wągrowieckim i Grylewie linią przejedzie więcej pociągów. Możliwe będzie przygotowanie lepszej oferty przez przewoźników.

Podróżni wygodnie wsiądą do pociągów ze zmodernizowanych peronów na 6 stacjach, a także na przystankach, m.in. Kobylec, Grylewo i Gołańcz. W Wągrowcu mieszkańcy zyskają nowy przystanek w rejonie ul. Rogozińskiej. Na przebudowanych peronach przewidziano m.in. wiaty, ławki i jasne oświetlenie. Wykonawca dostosuje wszystkie obiekty do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Uzyskanie zleconego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu dla „Rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec – Gołańcz – granica województwa” planowane jest w II poł. 2023 r. Po zapewnieniu finansowania dokumentacja umożliwi realizację inwestycji, przewidywanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

Koleją z Poznania przez Gołańcz do Bydgoszczy

Uzupełnieniem prac w Wielkopolsce jest przygotowywana rewitalizacja linii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. PKP PLK SA podpisały umowę na opracowanie studium, a także na projekt planowanych prac. Dokumentacja, przy wykorzystaniu środków UE z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostanie przygotowana do końca 2023 r.

Dodaj komentarz