Tabor

Regionalny tabor pasażerski – Modernizować czy kupować?

PODSUMOWANIE Zwykło się w Polsce twierdzić, że modernizacje są zasadne, bo pozwalają na szybkie odmłodzenie floty przewoźnika i zwiększenie komfortu podróżowania w warunkach ograniczonego budżetu zakupowego. Fakty i liczby przemawiają jednak za koniecznością weryfikacji tej zdawałoby się utartej opinii. Członkostwo Polski w zjednoczonej Europie otworzyło przed nami drzwi do środków unijnych w wymiarze krajowym i regionalnym (Regionalne Programy Operacyjne). Umiejętne aplikowanie o te środki i ich racjonalne wydatkowanie to obowiązek każdego uczestnika rynku kolejowego, któremu zależy na dostarczaniu swoim pasażerom rozwiązań transportowych godnych XXI w. Dzięki takim działaniom możliwe jest stopniowe odmładzanie taboru poprzez zakupy pojazdów, których eksploatacja jest planowana na ponad 30 lat.