Tramwaje

Rusza KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa. Zmiany w organizacji ruchu

Na linii tramwajowej od Pętli Krowodrza Górka do Pętli Górka Narodowa odbyły się pierwsze przejazdy techniczne. Było to możliwe m.in. dzięki pracy spółki Art. In Energy, która zainstalowała konstrukcje wsporcze, osprzęt sieci trakcyjnej, zamontowała rozłączniki z napędami elektrycznymi i wywiesiła oraz wyregulowała sieć trakcyjną.

Od 4 września krakowskie tramwaje wyjadą na nową linię tramwajową (fot. MPK Kraków)
Od 4 września krakowskie tramwaje wyjadą na nową linię tramwajową (fot. MPK Kraków)

Linia tramwajowa KST Krowodrza Górka – Górka Narodowa będzie miała łącznie ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstały 23 perony tramwajowe i aż siedem obiektów inżynierskich, które umożliwią bezpośredni, wygodny, a także niezawodny dojazd mieszkańcom Górki Narodowej i Prądnika Białego.

Jak informuje krakowski Zarząd Inwestycji Miejskich tramwaje rozpoczną kursy po nowym torowisku w poniedziałek, 4 września. Nowa linia rozpoczyna swój bieg od pętli Krowodrza Górka, w pobliżu ul. Bratysławskiej, dr. Twardego i Wybickiego. Linia następnie prowadzi na północ, przez ulice takie jak Pachońskiego, Siewna, Bociana, Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha aż do budowanej pętli autobusowo-tramwajowej przy północnej granicy miasta.

 – Lubimy ciekawe inżynieryjna wyzwania i ten projekt do nich należał. Jestem przekonany, że nasze ekipy kolejny raz udowodniły profesjonalizm w realizacji powierzonych prac. Widzimy, że rynek budownictwa infrastrukturalnego związany z liniami tramwajowymi ma przed sobą przyszłość i na realizację czeka jeszcze wiele inwestycji. Zarówno tych związanych z budową nowych połączeń, jak i utrzymaniem tych istniejących. Dla nas to ważny rynek, na którym chcemy być aktywnym i liczącym się wykonawcą.- podkreśla Andrzej Nowak –  Kierownik Robót z ramienia Art in Energy.

 

Zmiany w ruchu ulicznym

Od 31 sierpnia uruchomiono nową organizację ruchu na obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha. Ta niesie ze sobą kilka istotnych zmian względem aktualnego stanu.

 • Po pierwsze, zmieniło się pierwszeństwo na skrzyżowaniu ulicy Fieldorfa Nila w nową ulicą Ździebły Danowskiego, prowadzącą do ulicy Opolskiej.
 • Odcinek ul. Fieldorfa Nila od strony ul. Prądnickiej jest podporządkowany, a pierwszeństwo ma ciąg Fieldorfa Nila – Ździebły Danowskiego.
 • Na poziomie „0” ul. Opolskiej funkcjonuje rondo otwarte w pełnym zakresie, we wszystkich kierunkach. Z kolej na skrzyżowaniu ulic Pleszowskiej, a także Opolskiej obowiązuje nakaz skrętu w prawo w Opolską.
 • Ulica Szopkarzy stała się jedną z dróg dojazdowych do parkingu P+R. Drugi z dojazdów zapewniony jest od ul. Pachońskiego.
 • Do czasu zakończenia budowy Trasy Wolbromskiej, wyjazd z nowej ul. gen. Sosabowskiego jest możliwy w prawo lub w lewo. Wjazd z ul. gen. Sosabowskiego jest tymczasowo możliwy z ul. Pachońskiego (prawoskręt i lewoskręt).
 • Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Pachońskiego i Zielińskiej. Ta druga ulica jest podporządkowana. Podporządkowane są również pozostałe ulice dojazdowe do ul. Pachońskiego, a więc: Białoprądnicka, Bularnia, Pleszowska i Górnickiego.
 • Na skrzyżowaniu ulic Białopradnickiej i Pleszowskiej pierwszeństwo ma ul. Pleszowska. Warto pamiętać, że obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 • Przypomnijmy, że w przypadku skrzyżowania ulic Mackiewicza i Siewnej pierwszeństwo ma kierunek wschód – zachód, wzdłuż torowiska.
 • Zgodnie ze stałą organizacją ruchu, na ul. Bociana obowiązuje ruch dwukierunkowy.
 • Jeśli chodzi o ulice Kuźnicy Kołłątajowskiej i Banacha, tam również wprowadzono docelową organizację ruchu. Z uwagi na trwające tam jeszcze roboty wykończeniowe mogą pojawić się jeszcze czasowe utrudnienia.
 • W najbliższym okresie, dla ruchu ogólnego zamknięta będzie jeszcze nowa ulica – równoległa do torowiska – łącząca ulicę Banacha z al. 29 Listopada.

O Art In Energy

ART In Energy Spółka z o.o. powstała w marcu 2017 r. Dzięki zaangażowaniu profesjonalnej kadry pracowników mających kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w budowie sieci trakcyjnej jak i zarządzaniu projektami unijnymi. Jesteśmy podwykonawcami dużych firm realizujących kontrakty kolejowe dla Narodowego Zarządcy Infrastruktury Kolejowej. Poza bezpośrednim wykonawstwem sieci trakcyjnej, spółka świadczy również usługi związane z projektowaniem szeroko rozumianej branży elektroenergetyki kolejowej tj. sieci trakcyjnej, elektroenergetyki do 15kV i oświetlenia. Art In Energy – zajmuje się również utrzymaniem sieci.

Dodaj komentarz