Analizy Przewozy towarowe Wydarzenia

Transport kontenerowy między Europą a Chinami coraz popularniejszy

Spółka akcyjna „United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance” lub UTLC ERA jest dostawcą usług w zakresie kontenerowego transportu kolejowego między Europą a Chinami oraz Azją Południowo-Wschodnią a Europą. Firma została założona wspólnie przez Koleje Rosyjskie (RZhD), Koleje Białoruskie i Koleje Kazachstanu, z których każda posiada równe, 33,33% udziały.

UTLC ERA transportuje ponad 90 procent tranzytowych ładunków w regularnych pociągach kontenerowych koleją szerokotorową 1520 kursującą pomiędzy Chinami i Europą, przez Rosję, Kazachstan i Białoruś. W ten sposób łączy europejskie aglomeracje i porty z dobrze prosperującymi ośrodkami gospodarczymi na kontynencie euroazjatyckim. Czas potrzebny UTLC ERA na Transport towarów z Chin do Europy na trasie o długości 5 430 kilometrów wynosi obecnie 5 dni.