Inwestycje Wydarzenia

Wykonawca modernizacji linii Olsztyn – Dobre Miasto wybrany

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały wykonawcę prac modernizacyjnych na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto. Na linii Olsztyn – Braniewo skróci się czas podróży oraz poprawi się transport towarów. Prace, realizowane przy współudziale środków z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zaplanowano na lata 2021-2022.

Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu ogłoszonym przez PKP PLK wyniosła 147 mln zł netto.

W efekcie planowanej inwestycji, poprawi się standard obsługi podróżnych na stacji w Olsztynie Gutkowie i Dobrym Mieście oraz przystankach Bukwałd, Cerkiewnik i Swobodna. Perony będą wyższe, wyposażone w wiaty, ławki i nowe oświetlenie oraz oznakowanie. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

– Postępujemy zgodnie z zapowiedziami, utrzymujemy proces prowadzenia inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego. Konsekwentnie chcemy linię z Olsztyna do Braniewa przygotować do lepszych i krótszych podróży pociągiem. Mieszkańcy zyskają lepsze warunki codziennych przejazdów do pracy i szkoły – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Czas podróży między Olsztynem a Dobrym Miastem skróci się o 10 minut (z 50 min. do 40.) Pociągi ze stacji Olsztyn Gutkowo do Dobrego Miasta rozpędzą się do 100 km/h. Zlikwidowane będą ograniczenia prędkości – obecnie wynoszące nawet do 30 km/h. Poprawią się również warunki do przewozu ładunków – składy towarowe pojadą 70 km/h. Pociągi będą mogły być dłuższe i cięższe, dzięki czemu w efekcie przewiozą więcej ładunku.