Wydarzenia

Zarządcy polskich i litewskich linii kolejowych razem dla projektu Rail Baltica

Fot. Tomasz Nizielski / PKP PLK

Współpraca między polskim a litewskim zarządcą linii kolejowych oraz RBRail, wymiana doświadczeń, a także harmonizacja wymagań technicznych dla systemów na Rail Baltica były tematami wideokonferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., LGI i RBRail. Zachowanie dobrego współdziałania systemów zagwarantuje sprawny i bezpieczny przejazd pociągów tą ważną międzynarodową trasą. 

Wideokonferencja dot. Rail Baltica zorganizowana została na prośbę litewskiego zarządcy sieci kolejowej. W spotkaniu uczestniczyli: Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Karolis Sankovski, prezes Zarządu LGI, Agnis Driksna –  prezes Zarządu RBRail.

W trakcie konferencji zarządcy linii kolejowych omówili zakresy i zaawansowanie prac na odcinkach Rail Baltica. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały, że mogą udostępnić doświadczenie zdobyte już w ramach przygotowania i realizacji inwestycji na polskim odcinku Rail Baltica.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mogą podzielić się doświadczeniem z partnerami z Litwy i RBRail w zakresie przygotowywania i opracowania zamówień oraz w sprawach wymagań technicznych dla systemów energetyki i sterowania ruchem kolejowym. Wykonaliśmy już na terenie Polski prace na 1/3 długości linii. W najbliższym czasie przystępujemy do realizacji odcinka Czyżew – Białystok i stacji Ełk. Planujemy zakończenie budowy linii na terenie Polski i uzyskanie docelowych parametrów do 2027 roku.-  powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Spółka RBRail odpowiedzialna za budowę Rail Baltica na terenie państw bałtyckich planuje realizować inwestycję oddzielnie dla branż: torowej, energetycznej i sterowania ruchem kolejowym. Dla zapewnienia sprawnej i bezpieczniej jazdy, systemy kolejowe po stronie polskiej i litewskiej muszą być ze sobą kompatybilne. Dzięki współpracy zarządców linii, przejazdy pociągów przez granicę polsko-litewską będą się odbywać w sposób płynny
i niezakłócony. Przejście graniczne w Trakiszkach jest jedynym kolejowym przejściem granicznym na granicy polsko-litewskiej, a zatem jedynym łączącym sieć kolejową Litwy i pozostałej części Unii Europejskiej.