Polregio

Dezynfekcje, zmiany rozkładów, obostrzenia związane z kontrolą biletów – tak w czasach pandemii funkcjonuje POLREGIO

Tymczasowa modyfikacja nazwy spółki w logotypie, zmiany w rozkładzie jazdy, dodatkowe dezynfekcje pociągów i zaprzestanie kasowania biletów papierowych znakownikiem – to tylko część z podjętych przez spółkę POLREGIO działań, związanych z sytuacją pandemii w Polsce.

Spadek zainteresowania ofertą transportu publicznego jest zauważalny u wszystkich polskich przewoźników. Na sytuację tę wpłynęły przede wszystkim obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. W związku z małym zainteresowaniem przewozami, także POLREGIO znacznie zredukowało liczbę swoich połączeń.

– W związku z mniejszym zainteresowaniem ofertą, w porozumieniu z władzami samorządowymi, wciąż wprowadzamy zmiany w rozkładzie jazdy – informuje Dominik Lebda, rzecznik prasowy POLREGIO. – Wykaz połączeń objętych zmianami w kursowaniu ulega zmianom – jest publikowany i na bieżąco aktualizowany m.in. na oficjalnej stronie www.polregio.pl.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim podróżującym i pracownikom spółki, na bieżąco wdrażane są niezbędne wytyczne rządu i GIS. POLREGO stale monitoruje sytuację także dzięki powołanemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

– Spółka współpracuje z instytucjami państwowymi, organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zdrowie Polaków oraz podmiotami z rynku kolejowego, a także jest członkiem powołanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kolejowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – dodaje Lebda. – Sytuacja  związana z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 jest na bieżąco raportowana do Urzędu Transportu Kolejowego.

W odniesieniu do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, GIS, a także UTK, spółka wydała wytyczne dla pracowników, zwłaszcza dla tych związanych z odprawą podróżnych i kontrolą dokumentów przewozu, w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia choroby COVID-19.

Bezpieczeństwo

W każdym pociągu POLREGIO znajdują się apteczki, a w nich maseczki oraz rękawiczki. Wzmocniony został także nadzór nad sprzątaniem składów.

– W ramach codziennego czyszczenia wszystkich pociągów, jak i budynków, spółka zleca dodatkowe dezynfekcje elementów, z którymi podróżni i pracownicy mają najczęściej styczność: poręcze, klamki, czy panele sterowania drzwiami – wylicza rzecznik prasowy POLREGIO. – Działania dezynfekujące, uwzględniają również kabiny maszynistów, pomieszczenia służbowe obsługi pociągu i biura. Odpowiednie procedury określają m.in. sposób działania obsługi pociągu w razie stwierdzenia wśród pasażerów osoby mającej objawy dające podejrzenie zarażenia SARS-CoV-2, w zakresie m.in. powiadomienia służb epidemiologiczno-sanitarnych, zabezpieczenia pracowników i podróżnych, a także dezynfekcji pociągu.

 

Podobnie jak w wielu innych przewoźników, spółka POLREGIO wprowadziła samoczynne otwieranie drzwi bez konieczności użycia przycisku. Wyizolowano także strefy bezpieczeństwa dla drużyn konduktorskich.

Bilety

Podróżni, chcący nabyć bilet na przejazd, mogą zrobić to przy pomocy karty oraz aplikacji POLREGIO i systemu sprzedaży online polregio.pl.

W czasie kontroli biletów obsługa pociągu ogranicza do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z podróżnymi poprzez kontrolę wzrokową dokumentów przewozu, tj. niedotykanie biletów, dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgi, kart płatniczych, biletów zakodowanych na kartach, telefonach komórkowych itp. Zaprzestano kasowania biletów papierowych znakownikiem, a jedynie ograniczono się do skanowania przy użyciu terminala.

– Podróżny samodzielnie wpisuje wymagane na bilecie dane w celu jego legalizacji w trakcie kontroli – podkreśla Dominik Lebda. – Pracownikom POLREGIO przypomniano o podstawowych zasadach higieny istotnych w obniżeniu ryzyka zarażenia wirusami wywołującymi choroby.

 

Połowa miejsc zajęta

W ramach obostrzeń, wprowadzonych przez Ministra Zdrowia, związanych z podróżowaniem środkami transportu publicznego i możliwością przejazdu podróżnych w licznie odpowiadającej maksymalnie 50 proc. dostępnych miejsc siedzących, w pociągach POLREGIO wprowadzono odpowiednie oznakowanie drzwi. Frekwencja zaś jest nadzorowana przy pomocy monitoringu, by w razie potrzeby móc korygować zestawienia pociągów.

O zachowaniu odpowiedniej odległości między pasażerami przypominać ma m.in. tymczasowo zmodyfikowane logo POLREGIO, widniejące na informacji rozwieszonej w pociągach. Napis został rozdzielony na POL i REGIO.

Reklama