Polregio

Dezynfekcje, zmiany rozkładów, obostrzenia związane z kontrolą biletów – tak w czasach pandemii funkcjonuje POLREGIO

Tymczasowa modyfikacja nazwy spółki w logotypie, zmiany w rozkładzie jazdy, dodatkowe dezynfekcje pociągów i zaprzestanie kasowania biletów papierowych znakownikiem – to tylko część z podjętych przez spółkę POLREGIO działań, związanych z sytuacją pandemii w Polsce.

Spadek zainteresowania ofertą transportu publicznego jest zauważalny u wszystkich polskich przewoźników. Na sytuację tę wpłynęły przede wszystkim obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. W związku z małym zainteresowaniem przewozami, także POLREGIO znacznie zredukowało liczbę swoich połączeń.

– W związku z mniejszym zainteresowaniem ofertą, w porozumieniu z władzami samorządowymi, wciąż wprowadzamy zmiany w rozkładzie jazdy – informuje Dominik Lebda, rzecznik prasowy POLREGIO. – Wykaz połączeń objętych zmianami w kursowaniu ulega zmianom – jest publikowany i na bieżąco aktualizowany m.in. na oficjalnej stronie www.polregio.pl.