Aktualności

Do pociągu z nowego peronu w Grodzisku Wielkopolskim

Podróżni zyskali kolejny zmodernizowany peron w Grodzisku Wielkopolskim. Zapewniony jest dogodny dostęp do pociągów. Wyższy komfort obsługi pasażerów to efekt realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rewitalizacji linii Poznań – Wolsztyn między Drzymałowem a Wolsztynem. Zakończenie wszystkich prac za ok. 115 mln zł przy udziale środków wielkopolskiego RPO przewidywane jest w III kw. br.

Fot. PKP PLK

Pasażerowie wygodnie wsiadają już do pociągów w Grodzisku Wielkopolskim z obu zmodernizowanych peronów – do przebudowanej wcześniej platformy (nr 2) doszła kolejna, przy budynku dworca (peron nr 1). Na nowym peronie oczekiwany komfort zapewniają m.in. wiaty i ławki. Jest jasne, ekologiczne oświetlenie LED. Dla dobrej orientacji zamontowano czytelne tablice oraz gabloty z informacjami przydatnymi w podróży. Przebudowany peron jest w pełni dostępny dla osób mających trudności z poruszaniem się. Ułatwieniem dla niewidomych jest wypukła faktura i ścieżki naprowadzające, przygotowane na antypoślizgowej nawierzchni.

Efektywne wykorzystanie środków krajowych i unijnych zwiększa atrakcyjność kolei, zarówno na trasach międzynarodowych, krajowych, jak i regionalnych. Prace wykonane między Drzymałowem a Wolsztynem zapewniają bardziej komfortowe podróże, a mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego zyskali m.in. wygodne perony, które zapewniają dogodny dostęp do kolei – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sukcesywnie zapewniają oczekiwany standard podróży, korzystnie zmieniając m.in. perony w większych i mniejszych miejscowościach. Zmodernizowana stacja w Grodzisku Wielkopolskim ułatwi mieszkańcom codzienne i okazjonalne podróże pociągiem i zwiększa atrakcyjność kolei na ważnej trasie w regionie – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wkrótce dojście na pociąg ułatwi wyremontowane przejście podziemne. Tunel zostanie otwarty w wakacje, po zakończeniu procedury odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, co jest niezależne od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dla lepszych podróży między Poznaniem a Wolsztynem

Na objętym rewitalizacją odcinku linii łączącej Poznań z Wolsztynem, poza Grodziskiem Wielkopolskim, podróżni zyskali przebudowane perony na stacji Wolsztyn i dogodniejszy dostęp do kolei z nowoczesnego, dodatkowego przystanku w Adamowie (niedaleko Wolsztyna).

Dla sprawnych przejazdów pociągów na całym, ok. 15 km, odcinku Drzymałowo Wolsztyn wzmocniono grunt i wymieniono tor. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń umożliwi to zwiększenie prędkości z 80 km/h do 120 km/h. Bezstykowe łączenia szyn wraz z nowymi podkładami ograniczyły hałas, poprawiając komfort podróży i niwelując oddziaływanie kolei na otoczenie. Płynne przejazdy umożliwiają nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zamontowane m.in. na stacjach Rakoniewice i Wolsztyn. Poziom bezpieczeństwa zwiększyła przebudowa ponad 20 przejazdów kolejowo-drogowych, które zyskały nową nawierzchnię, a część skrzyżowań – także dodatkowe urządzenia wspierające kierowców (sygnalizację i rogatki).

Dodaj komentarz