Wywiady

Dr Rafał Zgorzelski, PKP SA: Pasażerowie oczekują Wspólnego Biletu [WYWIAD]

To odnosi się w sposób naturalny również do PKP S.A. Myśląc o budowie ekosystemów opartych na patriotyzmie ekonomicznym wokół czempionów polskiej gospodarki, należy jednak zawsze pamiętać o takich wyznacznikach jak zasada uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz oczywiście interesu zamawiającego. W takich ramach należy dokładać wszelkich starań do budowania synergii w obrębie swoistej Grupy Kapitałowej „Państwo Polskie”, jaką stanowi ogół spółek z zaangażowaniem kapitałowym Skarbu Państwa i harmonijnego rozwijania współpracy z polskimi podmiotami z szerszego rynku. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju całego kraju.

Teraz chciałbym zapytać o sprawy związane z cyfryzacją kolei. Grupa PKP chce być częścią cyfrowej rewolucji. Jakie w związku z tym macie plany?

Transformacja cyfrowa postawiła przed spółkami z Grupy PKP, podmiotami kapitałowo powiązanymi z PKP S.A. wyzwania organizacyjne, prawne, kompetencyjne, kosztowe oraz biznesowe, którym trzeba sprostać, by nadążyć za zmieniającym się światem. Wymaga to oczywiście również istotnych zmian w sektorze kolejowym, gdzie niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań poprawiających konkurencyjność oferty, a także dokonujących istotnych zmian w kulturze organizacyjnej. Transformacja cyfrowa jest przedsięwzięciem realizowanym w trakcie „życia” organizacji. Zatem niezwykle istotne jest niezakłócone utrzymanie bieżących działań, przy jednocześnie prowadzonym procesie planowania i testowania ewentualnych zmian oraz wdrożeń nowoczesnych rozwiązań.