Inwestycje

Nad linią Mielec – Padew Narodowa zmodernizowany zostanie wiadukt

Wkrótce zakończy się przygotowywanie dokumentacji na modernizację linii kolejowej nr 25 na odcinku MielecPadew Narodowa. W ramach projektu remont przejdzie mielecki wiadukt. Szczegóły zadania przekazano w czwartek (30.07) na konferencji prasowej.

Fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK

Zmodernizowany wiadukt w Mielcu pozwoli bezkolizyjnie przejechać nad linią kolejową, która była barierą dla rozwoju ruchu w kierunku wschodniej obwodnicy Mielca. Powstanie w ten sposób węzeł drogowy łączący się z odcinkiem drogi nr 984 w kierunku nowego mostu na Wisłoce i Rzędzianowic, a docelowo do Piątkowca.

– Po wybudowaniu wiaduktu zmieni się układ przejazdów kolejowych w tym miejscu, więc konieczne będzie stworzenie nowego układu drogowego przez samorząd Mielca. Ministerstwo Infrastruktury prowadzi programy wspierające samorządowe inwestycje drogowe. Jednym z nich jest Fundusz Dróg Samorządowych, który dobrze wpisuje się w potrzeby inwestycyjne gminnych i powiatowych samorządów. Ponieważ jest to instrument wieloletni, samorząd może zaplanować perspektywę budowy układu komunikacyjnego na swoim terenie – powiedział wiceminister R. Weber.

Szacunkowy koszt remontu to ok. 160 mln zł. Budowa wiaduktu będzie możliwa dzięki montażowi finansowemu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (czyli funduszy europejskich) oraz samorządów.

– Już korzystamy z efektów Krajowego Programu Kolejowego, sprawnie realizujemy rozpoczęte inwestycje i ogłaszamy przetargi na nowe ważne społecznie projekty. Przykładem jest trasa z Mielca do Dębicy, na której we wrześniu kończy się kolejny etap prac, a efektywna współpraca Polskich Linii Kolejowych z samorządem pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i sprawności w komunikacji kolejowej i drogowej – powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.