Polregio

Pomorze: Drużyny konduktorskie w POLREGIO nie sprzedadzą biletu na rower

Do odwołania zawieszona została sprzedaż biletów na rowery przez drużyny konduktorskie – poinformował Pomorski Zakład POLREGIO w Gdyni.

Fot. ilustracyjne / POLREGIO

Wejście do pociągu z rowerem będzie możliwe tylko z wcześniej zakupionym biletem w kasie lub przez Internet.

Zasady transportu rowerów w pociągach POLREGIO:

Każdy pasażer może zabrać ze sobą jeden rower. Rowery można transportować w wyznaczonych miejscach: na specjalnych stojakach i wieszakach oraz w przedziałach dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. Przedziały z miejscami do przewozu rowerów oznaczone są odpowiednimi piktogramami. Jeśli w danym pociągu nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc, rowery można przewozić w pierwszym lub ostatnim przedsionku.

Podróżny może kupić jednorazowy bilet na przewóz roweru w kasie biletowej wyłącznie w przypadku, gdy w danym pociągu/pociągach są dostępne miejsca na jego przewiezienie. W przypadku braku miejsca kasa biletowa informuje o tym podróżnego i po wyrażeniu przez niego zgody wydaje jedynie bilet na przejazd. pasażer posiadający bilet na przejazd podróżujący z rowerem, bez uiszczenia opłaty za jego przewóz, nie musi zgłaszać się do obsługi pociągu. Osobie takiej podczas kontroli dokumentów przewozu w pociągu wydawany jest bilet na przewóz roweru, bez pobierania opłaty za jego wydanie. Podróżny nie posiadający zarówno biletu na przejazd, jak i biletu na przewóz roweru, również nie musi zgłaszać się do obsługi pociągu, ale podczas kontroli obsługa wyda odpowiednie bilety, pobierając jedną opłatę za wydanie w pociągu biletu na przejazd