Inwestycje

Specjalistyczne maszyny pracują na linii kolejowej do Wisły

Fot. Przemysław Brych / Koleje Śląskie

Na trasie Chybie-Skoczów pracowała kilkusetmetrowa maszyna do wymiany torów. Realizowała ona kolejne prace na linii kolejowej nr 157 – Bronów (Chybie) – Skoczów. Wraz z nią pracowała oczyszczarka tłucznia. Prace na liniach do Wisły Głębce i Cieszyna postępują planowo. Inwestycja o wartości 460 mln zł pozwoli skrócić czas podróży i uatrakcyjnić podróż koleją. Pociągiem znów pojedziemy z Goleszowa do Cieszyna.

PUN, czyli pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej, na linii nr 157 ułożył 13 km nowych torów. Dzięki wykorzystaniu maszyny i automatyzacji robót, wykonawca skrócił czas wymiany toru na odcinku Bronów (Chybie) – Skoczów. Samojezdna maszyna, o długości ponad pół kilometra, stanowi zestaw mechanizmów, m.in. suwnic, które zabierają stare szyny i podkłady, a w ich miejsce transportują nowe elementy. Automatycznie układany jest tor. PUN obsługuje 15-osobowy zespół pracowników.

Na linii od Bronowa do Pierśćca do robót wykorzystywana jest także oczyszczarka tłucznia. Maszyna ta czyści tzw. podsypkę – tłuczeń. Jest to istotne, by utrzymać jakość torów i dobre odprowadzenie wody.

Prace modernizacyjne na liniach kolejowych do Wisły Głębce oraz Cieszyna ruszyły w połowie marca. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, inwestycja jest realizowana zgodnie z planem, a wykonawcy stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie pandemii COVID-19.

Na linii z Chybia w stronę Skoczowa, w stacjach Pierściec i Skoczów, usunięto już stare tory i element sieci trakcyjnej. Podobne prace wykonano od Goleszowa w stronę Cieszyna. Przygotowywane do przebudowy są stare perony na przystankach Goleszów Górny, Bażanowice, Cieszyn Mnisztwo (który zmieni nazwę na Cieszyn Uniwersytet) oraz Chybie Mnich i Zaborze. Rozpoczęto prace przy obiektach inżynieryjnych między Goleszowem a Cieszynem oraz na szlaku Bronów – Skoczów, m.in. przy moście na Wiśle w Skoczowie. Linia od Skoczowa do Wisły Głębce będzie przebudowywana w 2021 roku. Aby sprawnie prowadzić prace, wykonawca zgromadził materiały. Przygotowany jest m.in. tłuczeń na stacji Pierściec oraz kilkanaście tysięcy podkładów strunobetonowych na stacjach Chybie i Goleszów.

Docelowo skróci się czas przejazdu pociągów m.in. na linii Katowice – Wisła Głębce (o ok. 30 minut). Pociągi przyspieszą z 20-30 km/h do nawet 120 km/h, Przywrócone zostanie połączenie z Goleszowa do Cieszyna. Zwiększy się przepustowość linii, a więc trasą będzie mogło kursować więcej pociągów.

Fot. M. Stempel

Poprawi się dostęp do kolei. Podróżni skorzystają z wygodnych peronów na 7 stacjach i 10 przystankach, m.in. w Cieszynie, Goleszowie, Skoczowie, Ustroniu i Wiśle Uzdrowisko. Zwiększy się dostęp do kolei, dzięki budowie nowych przystanków Skoczów Bajerki i Ustroń Brzegi. Perony będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, a ścieżki naprowadzające pozwolą na dogodniejsze dojścia osobom niewidomym i słabo widzącym. Podróżnym będą służyły nowe wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco. Perony zyskają nowe oświetlenie, zaplanowano również montaż stojaków na rowery.

Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kolejowego i samochodowego, dzięki przebudowie 81 przejazdów kolejowo-drogowych oraz budowie Lokalnego Centrum Sterowania w Skoczowie.

Organizacja ruchu pociągów

Zgodnie z ustaleniami z przewoźnikami, od 16 marca na odcinku Chybie – Wisła Głębce wprowadzona jest zastępcza komunikacja autobusowa. Informacje z wyprzedzeniem zostały umieszczone w rozkładzie jazdy.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn / Wisła Głębce” to prawie 460 mln złotych, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zakończenie prac planowane jest do końca 2021 roku.

Reklama