Inwestycje Raport z Polski

Szybsze podróże między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem [ZDJĘCIA]

O połowę skróci się podróż koleją między Kędzierzynem – Koźlem a Opolem. Dzięki modernizacji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, wartej 412 mln zł, pasażerowie przejadą odcinek nie w 50, a w 25 minut.

Fot. Mirosław Siemieniec / PKP PLK

Dla wszystkich pasażerów zwiększy się komfort dostępu do pociągów. Przewoźnicy towarowi szybciej i sprawniej przewiozą ładunki. Wzrośnie atrakcyjność ekologicznego transportu kolejowego.

– Sprawna realizacja Krajowego Programu Kolejowego to efektywne wykorzystywanie funduszy unijnych m.in. z programu CEF Łącząc Europę i realna poprawa warunków podróży oraz przewozów towarów. Inwestycja na trasie z Opola do Kędzierzyna Koźla przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców Opolszczyzny oraz zwiększenie możliwości kolei, jako ekologicznego transportu, na sieci krajowej i europejskiej – powiedział Janusz Kowalski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

O zmianie na kolei mówił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Polska kolej zmienia się w skali krajowej i regionalnej. We wszystkich województwach są realizowane projekty, które służą mieszkańcom gmin, powiatów i pozwalają sprawnie korzystać z podróży krajowych oraz międzynarodowych. Jednym z takich projektów jest inwestycja na trasie Opole – Kędzierzyn Koźle. Budujemy kolej nowoczesną bezpieczną, i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

O istocie inwestycji mówił prezes zarządu PKP PLK.

– Inwestycja na trasie Opole – Kędzierzyn Koźle jest jednym z projektów, które zwiększają możliwości kolei zarówno dla podróżnych jak i przewodników towarów. Efektem prac realizowanych z udziałem środków unijnego instrumentu CEF Łącząc Europę staje się większa dostępność kolei, krótsze atrakcyjne podróże oraz sprawniejszy, bardziej ekonomiczny przewóz towarów koleją – powiedział Ireneusz Merchel prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.