Tramwaje

Toruń rozstrzygnął przetarg na modernizację torowisk

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na modernizację trzech odcinków torowisk tramwajowych. Najlepszą ofertę złożyła firma Balzola Polska i to ona zrealizuje prace. Kontrakt opiewa na sumę 100 mln zł. Prace inwestycyjne trwać będą 21 miesięcy.

Fot. Mateuszgdynia / CC

przetarg ogłoszono 3 marca 2020 r. Postępowaniem przetargowym objęte są następujące zadania modernizacyjne:

  • Część A – Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 509,85 metra toru pojedynczego.
    Zadanie dzieli się na dwa etapy:
    Etap I – odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina.
    Etap II – odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
  • Część B – Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o łączność długości 3 066,70 metra toru pojedynczego.
  • Część C – Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego.Zadanie dzieli się na dwa etapy:

-Etap I – odcinek wzdłuż ul. Kraszewskiego.
-Etap II – Skrzyżowanie Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.