Tramwaje

Toruń rozstrzygnął przetarg na modernizację torowisk

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu rozstrzygnął przetarg na modernizację trzech odcinków torowisk tramwajowych. Najlepszą ofertę złożyła firma Balzola Polska i to ona zrealizuje prace. Kontrakt opiewa na sumę 100 mln zł. Prace inwestycyjne trwać będą 21 miesięcy.

Fot. Mateuszgdynia / CC

Przetarg ogłoszono 3 marca 2020 r. Postępowaniem przetargowym objęte są następujące zadania modernizacyjne:

 • Część A – Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej o łącznej długości 2 509,85 metra toru pojedynczego.
  Zadanie dzieli się na dwa etapy:
  Etap I – odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina.
  Etap II – odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.
 • Część B – Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego o łączność długości 3 066,70 metra toru pojedynczego.
 • Część C – Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego.Zadanie dzieli się na dwa etapy:

-Etap I – odcinek wzdłuż ul. Kraszewskiego.
-Etap II – Skrzyżowanie Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza.

W ramach robót powstaną odcinki torowisk zielonych wyposażone w system podlewania. Na wszystkich odcinkach torowisk wymienione zostaną sieci trakcyjne ze słupami trakcyjnymi, kablami zasilającymi i powrotnymi. Nowe tablice informacji pasażerskiej staną na wybranych peronach. Na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych powstaną nowe sygnalizacje świetlne. Jezdnie zyskają nowe oświetlenie uliczne.

Najkorzystniejsze oferty dla wszystkich trzech części złożyła firma Balzola Polska. Roboty dla poszczególnych zakresów wyceniła na:

 • 38.891.694,73 zł (Część A)
 • 31.830.930,53 zł (Część B)
 • 33.899.771,13 zł (Część C)

Łącznie jej oferty wyniosły 104.622.396,39 zł.

Po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym wszystkie trzy oferty zostały zaakceptowane.
W przetargu swoje oferty złożyły także firmy: Colas Rail Polska z Colas Rail SAS (konsorcjum), Torpol, TOR-KAR-SSON, Strabag i ZUE. Najdroższe oferty złożono na łączną kwotę ponad 132 milionów złotych.

Podpisanie umów między MZK a firmą Balzola będzie możliwe po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli przetargu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane są realizowane w ramach projektu “Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodaj komentarz