Inwestycje

Mazury: pociągi przyspieszą do 160 km/h

Fot. Damian Strzemkowski / PKP PLK

Wkrótce na mazurskiej trasie kolejowej EłkKorsze pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h. PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji planują przebudowę i elektryfikację wspomnianego odcinka. Usprawni to podróże w województwie warmińsko-mazurskim oraz na sieci kolejowej.

Kolejna inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim poprawi mieszkańcom regionu dostępność do ekologicznego środka transportu jakim jest kolej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują modernizację trasy EłkKorsze (nr 38). Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, które pozwoli wyłonić wykonawcę robót.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie przygotowania dokumentacji zwiększyły zakres projektu modernizacji linii EłkKorsze. W efekcie pozwoli to zaoferować mieszkańcom i turystom jeszcze lepsze i bardziej komfortowe kolejowe podróże mazurskim szlakiem. inwestycja usprawni przejazdy aglomeracyjne i międzywojewódzkie. Trasa zapewni m.in. sprawne połączenie Trójmiasta przez Olsztyn do Białegostoku – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Realizacja projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją” będzie się odbywała etapami. Pierwszy rozpocznie się od robót na odcinku od Ełku w kierunku Giżycka. Prace zostały zaplanowane na lata 2021-23. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Projekt ubiega się o współfinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.