Inwestycje

Mazury: pociągi przyspieszą do 160 km/h

Fot. Damian Strzemkowski / PKP PLK

Wkrótce na mazurskiej trasie kolejowej EłkKorsze pociągi pojadą z prędkością do 160 km/h. PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji planują przebudowę i elektryfikację wspomnianego odcinka. Usprawni to podróże w województwie warmińsko-mazurskim oraz na sieci kolejowej.

Kolejna inwestycja w województwie warmińsko-mazurskim poprawi mieszkańcom regionu dostępność do ekologicznego środka transportu jakim jest kolej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują modernizację trasy EłkKorsze (nr 38). Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, które pozwoli wyłonić wykonawcę robót.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w trakcie przygotowania dokumentacji zwiększyły zakres projektu modernizacji linii EłkKorsze. W efekcie pozwoli to zaoferować mieszkańcom i turystom jeszcze lepsze i bardziej komfortowe kolejowe podróże mazurskim szlakiem. Inwestycja usprawni przejazdy aglomeracyjne i międzywojewódzkie. Trasa zapewni m.in. sprawne połączenie Trójmiasta przez Olsztyn do Białegostoku – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Realizacja projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacją” będzie się odbywała etapami. Pierwszy rozpocznie się od robót na odcinku od Ełku w kierunku Giżycka. Prace zostały zaplanowane na lata 2021-23. Kolejne etapy projektu będą realizowane w ramach przyszłej perspektywy finansowej w latach 2021-2027. Projekt ubiega się o współfinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wygodna i szybka trasa kolejowa na Mazurach

Przetarg ogłoszono na odcinek EłkGiżycko. Cały projekt zakłada modernizację ok. 100-kilometrowej trasy EłkKorsze, która zostanie przystosowana do jazdy pociągów z dwukrotnie większą niż dzisiaj prędkością – z 80 km/h do 160 km/h. Pozwoli to skrócić podróż z Olsztyna do Ełku przez Korsze i Giżycko o ok. 50 minut. Czas przejazdu po pracach wyniesie poniżej 2 godz. Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni planowana elektryfikacja całej trasy. Nie będzie konieczności zmiany lokomotywy z elektrycznej na spalinową, co również przełoży się na szybszy czas przejazdu koleją. Wzrośnie przepustowość trasy, co oznacza, że po torze będzie mogło jeździć więcej pociągów w tym samym czasie. W efekcie Mazury zyskają dostęp do lepszej oferty kolejowej.

Podróżni zyskają zmodernizowane perony wyposażone w ławki, wiaty, informację pasażerską, energooszczędne oświetlenie. Obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony będą wyższe, dzięki czemu wsiadanie i wysiadanie z pociągów będzie wygodniejsze. Oczekiwany poziom obsługi podróżnych będzie po przebudowie 7 stacji (Stare Juchy, Wydminy, Giżycko, Sterławki Wielkie, Kętrzyn, Tołkiny i Korsze) i 7 przystanków (Woszczele, Siedliska, Niegocin, Sterławki Małe, Martiany, Nowy Młyn i Linkowo).

W ramach inwestycji wymienione będą tory oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Wzrost poziomu bezpieczeństwa będzie po przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych i obiektów inżynieryjnych jak mostów, wiaduktów i przepustów.

Źródło: PKP PLK

Dodaj komentarz