Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Miliardy na przebudowę linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz

Blisko 4 mld złotych trafią do PKP Polskich Linii Kolejowych na przebudowę ponad 43 km linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Prace realizowane są na odcinkach Chabówka – Rabka Zaryte – Mszana Dolna oraz Limanowa – Klęczany – Nowy Sącz. Informację o dofinansowaniu przekazało Centrum Unijnych Projektów Transportowych na wtorkowym briefingu prasowym.

Za sprawą inwestycji PKP PLK S.A. po latach na linię nr 104 wrócą pociągi. Odbiorca wsparcia przygotuje trasę dla wygodnych połączeń pasażerskich, zwiększając dostęp mieszkańców do kolei oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania ekologicznym środkiem transportu i przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności kolei w województwie.

– Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej, prace nad dostępnością transportu kolejowego i poprawą spójności sieci kolejowej nie zwalniają. Przykładem jest planowana modernizacja linii kolejowej nr 104 ChabówkaNowy Sącz, która pozytywnie wpłynie na region i mieszkańców południowej Małopolski. Za sprawą takich inwestycji rola polskiej kolei wzrasta, a społeczeństwo zyskuje połączenie, które podniesie komfort codziennego życia – mówi Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

O inwestycji mówił także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Linia kolejowa nr 104 z Chabówki do Nowego Sącza to projekt, który zmieni układ komunikacyjny Małopolski. Jest to inwestycja ambitna, ponieważ obejmuje bardzo duży zakres prac, ale dzięki jej realizacji poprawi się bezpieczeństwo, czas i komfort podróży koleją – powiedział Adamczyk.

Nowe rozdanie w transporcie intermodalnym

Inwestycja PKP PLK S.A. pozwoli otworzyć linię nr 104 ChabówkaNowy Sącz na masowy przewóz koleją ładunków intermodalnych i kombinowanych na kierunku północ–południe, tworząc korytarz RFC 11 „Amber” na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne. Częściowo odciąży kolejowy korytarz transportu towarowego RFC 5 „Bałtyk – Adriatyk”, przebiegający przez silnie zurbanizowany teren Górnego Śląska.

Przygotowana trasa zapewni ciągłość i większą przepustowość ładunków, a dzięki modernizacji istniejącej i budowie nowej infrastruktury kolejowej zwiększy się zdolność przewozowych ładunków masowych pomiędzy poszczególnymi krajami Grupy Wyszehradzkiej.

Budowa i modernizacja

Projekt obejmuje przebudowę linii kolejowej o łącznej długości 43,89 km, w tym 28,77 km w ramach sieci TEN-T. Zrealizowana inwestycja usprawni ruch pasażerski i towarowy na odcinkach:

Ważnym zadaniem w projekcie będzie także modernizacja i budowa nowych obiektów inżynieryjnych, m.in.:

  • budowa mostów (10 mostów kolejowych, 4 drogowe);
  • budowa 11 wiaduktów kolejowych i 6 drogowych);
  • budowa stacji Męcina;
  • budowa przystanku osobowego w Mordarce etc.

Łączna wartość projektu wynosi ponad 3,9 mld złotych. Projekt w 100% zostanie sfinansowany ze środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dodaj komentarz