Wywiady

Nowoczesne pociągi magnesem dla pasażerów

Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, opowiedział o reakcji na atak na inspektorów, edukacji i odpowiedzialności społecznej.

Panie Prezesie, zacznijmy od spraw nieprzyjemnych. Atak na inspektorów UTK musiał być dla Pana szokiem?

Mimo tego, że od zdarzenia minęło kilka tygodni, nadal trudno ukryć mi oburzenie z powodu tego bezprecedensowego ataku. Pracownicy urzędu pojechali sprawdzić stan techniczny przejazdu, na którym w ostatnim czasie doszło do wypadku. W trakcie wykonywania czynności służbowych zostali zaatakowani przez mężczyznę, którego rozsierdziło to, że inspektorzy dokumentowali łamania prawa. Na przejeździe ustawiony jest znak zakazujący wjazdu długim pojazdom. Akurat w trakcie kontroli nadjechał samochód ciężarowy. Inspektorzy zaczęli robić zdjęcia i wtedy zostali zaatakowani.

Co zrobić, aby się takie bezrozumne ataki się nie powtórzyły?

W trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego są funkcjonariuszami publicznymi, którym należy się szczególna ochrona. Mam nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy. Spotkała się z naszą zdecydowaną reakcją. Policja szybko ustaliła sprawcę i jestem przekonany, że czeka go surowa kara. To powinno być przestrogą. Jeszcze raz powtórzę, nic nie tłumaczy agresji, a tym bardziej niewyobrażalne jest atakowanie funkcjonariusza publicznego, który przyjechał by zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przejazdu.

Z kwestii bardziej przyjemnych – kolej, pomimo problemów, ma się w Polsce całkiem dobrze co potwierdza sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2018 roku. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z raportu?

Z usług przewoźników kolejowych skorzystało 310 mln pasażerów – o 6,7 mln osób więcej w porównaniu z 2017 r. Przez 10 największych polskich dworców kolejowych przewinęło się 154 mln podróżnych. Koleją przewieziono 250 mln ton towarów – o 10 mln ton więcej niż rok wcześniej. Był to przede wszystkim transport kruszyw przeznaczonych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych. Rozwijały się przewozy intermodalne: przetransportowano 17 mln ton tych ładunków, podczas gdy rok wcześniej było to 14,7 mln ton. Był to najlepszy wynik w historii, jeśli chodzi o intermodal.
Te dane pokazują, że polska kolej ma duży potencjał i cały czas się rozwija. Analizując pierwsze półrocze 2019 r. możemy zaobserwować podobne tendencje jeśli chodzi o przewóz osób. Kolej wybrało 161 mln podróżnych, wzrosty sięgają 7 %. Czyli widać wyraźnie, że z roku na rok podróżni co raz częściej decydują się na podróżowanie koleją. To nastraja optymistycznie
Na rynku przewozów towarowych w 2019 r. zauważalne jest wyhamowanie jeśli chodzi masę przewożonych towarów. Dane w zakresie przewozów intermodalnych oraz przewozu grup towarowych wskazują, że nie wszystkie rodzaje przewozów odnotowały spadek i dotyczył on głównie grup ładunków masowych. Należy mieć na uwadze, że zmniejszenie zapotrzebowania na cześć przewozów jest zjawiskiem normalnym przy mniejszej ilości realizowanych prac związanych np. z wykorzystaniem kruszyw

Pomimo trudności pasażerowie chyba polubili podróże koleją. Skąd, według Pana, taki a nie inny wybór?

Magnesem przyciągającym podróżnych są nowoczesne, szybkie i komfortowe pociągi oraz zwiększająca się liczba rewitalizowanych dworców kolejowych. Stale zwiększa się udział pojazdów wyposażonych w klimatyzację czy dostęp do internetu. Coraz więcej wagonów umożliwia przejazd osobom z niepełnosprawnościami. Nie bez znaczenia jest również coraz lepszy stan infrastruktury kolejowej. Inwestycje są prowadzone w niespotykanej do tej pory skali. To olbrzymie wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami sektora budowlanego, zarządcami infrastruktury oraz przed przewoźnikami.
Tam gdzie zakończyły się modernizacje czasy przejazdu się poprawiają i wzrasta komfort podróży. Czas przejazdu pociągiem na wielu trasach jest lepszy od czasu podróży samochodem a często również konkurencyjny do transportu lotniczego. Powstające koleje aglomeracyjne dzięki czasom przejazdu, parkingom parkuj i jedź, stanowią doskonałą alternatywę do podróżowania samochodem do centrów miast. Istotne jest również odpowiednie układanie rozkładów. Kursowanie pociągów w taktach, skomunikowanie z innymi pociągami ale również z komunikacją autobusową.

MD

Dodaj komentarz