Wywiady

Nowoczesne pociągi magnesem dla pasażerów

Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, opowiedział o reakcji na atak na inspektorów, edukacji i odpowiedzialności społecznej.

Panie Prezesie, zacznijmy od spraw nieprzyjemnych. Atak na inspektorów UTK musiał być dla Pana szokiem?

Mimo tego, że od zdarzenia minęło kilka tygodni, nadal trudno ukryć mi oburzenie z powodu tego bezprecedensowego ataku. Pracownicy urzędu pojechali sprawdzić stan techniczny przejazdu, na którym w ostatnim czasie doszło do wypadku. W trakcie wykonywania czynności służbowych zostali zaatakowani przez mężczyznę, którego rozsierdziło to, że inspektorzy dokumentowali łamania prawa. Na przejeździe ustawiony jest znak zakazujący wjazdu długim pojazdom. Akurat w trakcie kontroli nadjechał samochód ciężarowy. Inspektorzy zaczęli robić zdjęcia i wtedy zostali zaatakowani.

Co zrobić, aby się takie bezrozumne ataki się nie powtórzyły?

W trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego są funkcjonariuszami publicznymi, którym należy się szczególna ochrona. Mam nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy. Spotkała się z naszą zdecydowaną reakcją. Policja szybko ustaliła sprawcę i jestem przekonany, że czeka go surowa kara. To powinno być przestrogą. Jeszcze raz powtórzę, nic nie tłumaczy agresji, a tym bardziej niewyobrażalne jest atakowanie funkcjonariusza publicznego, który przyjechał by zadbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przejazdu.

Z kwestii bardziej przyjemnych – kolej, pomimo problemów, ma się w Polsce całkiem dobrze co potwierdza sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2018 roku. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z raportu?

Z usług przewoźników kolejowych skorzystało 310 mln pasażerów – o 6,7 mln osób więcej w porównaniu z 2017 r. Przez 10 największych polskich dworców kolejowych przewinęło się 154 mln podróżnych. Koleją przewieziono 250 mln ton towarów – o 10 mln ton więcej niż rok wcześniej. Był to przede wszystkim transport kruszyw przeznaczonych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych. Rozwijały się przewozy intermodalne: przetransportowano 17 mln ton tych ładunków, podczas gdy rok wcześniej było to 14,7 mln ton. Był to najlepszy wynik w historii, jeśli chodzi o intermodal.
Te dane pokazują, że polska kolej ma duży potencjał i cały czas się rozwija. Analizując pierwsze półrocze 2019 r. możemy zaobserwować podobne tendencje jeśli chodzi o przewóz osób. Kolej wybrało 161 mln podróżnych, wzrosty sięgają 7 %. Czyli widać wyraźnie, że z roku na rok podróżni co raz częściej decydują się na podróżowanie koleją. To nastraja optymistycznie
Na rynku przewozów towarowych w 2019 r. zauważalne jest wyhamowanie jeśli chodzi masę przewożonych towarów. Dane w zakresie przewozów intermodalnych oraz przewozu grup towarowych wskazują, że nie wszystkie rodzaje przewozów odnotowały spadek i dotyczył on głównie grup ładunków masowych. Należy mieć na uwadze, że zmniejszenie zapotrzebowania na cześć przewozów jest zjawiskiem normalnym przy mniejszej ilości realizowanych prac związanych np. z wykorzystaniem kruszyw

Pomimo trudności pasażerowie chyba polubili podróże koleją. Skąd, według Pana, taki a nie inny wybór?

Magnesem przyciągającym podróżnych są nowoczesne, szybkie i komfortowe pociągi oraz zwiększająca się liczba rewitalizowanych dworców kolejowych. Stale zwiększa się udział pojazdów wyposażonych w klimatyzację czy dostęp do internetu. Coraz więcej wagonów umożliwia przejazd osobom z niepełnosprawnościami. Nie bez znaczenia jest również coraz lepszy stan infrastruktury kolejowej. Inwestycje są prowadzone w niespotykanej do tej pory skali. To olbrzymie wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami sektora budowlanego, zarządcami infrastruktury oraz przed przewoźnikami.
Tam gdzie zakończyły się modernizacje czasy przejazdu się poprawiają i wzrasta komfort podróży. Czas przejazdu pociągiem na wielu trasach jest lepszy od czasu podróży samochodem a często również konkurencyjny do transportu lotniczego. Powstające koleje aglomeracyjne dzięki czasom przejazdu, parkingom parkuj i jedź, stanowią doskonałą alternatywę do podróżowania samochodem do centrów miast. Istotne jest również odpowiednie układanie rozkładów. Kursowanie pociągów w taktach, skomunikowanie z innymi pociągami ale również z komunikacją autobusową.

W układance kolejowej w naszym kraju UTK ma istotne znaczenia, a dla kierowanego przez Pana urzędu istotne znaczenie ma zagadnienie odpowiedzialności społecznej. Jak to Pan ujął „(…)Byliśmy i jesteśmy pewni, że podejmowanie takich działań przez administrację państwową ma sens. Zostaliśmy bowiem powołani do służenia swoją wiedzą i doświadczeniem naszym interesariuszom.(…)”. Jaka jest zatem Pana ocena działań podejmowanych przez UTK w tym obszarze?

Odpowiedzialność społeczna to dla nas integralna część kultury organizacyjnej, która w realizacji zadań uwzględnia oczekiwania wszystkich interesariuszy: pracowników, klientów i organizacji społecznych. Konsekwentnie pracujemy nad tym, by CSR był obecny w każdej procedurze, w każdym procesie i we wszystkich obszarach działania urzędu. Takie podejście przynosi korzyści zarówno nam samym jak i otoczeniu, w którym funkcjonujemy oraz prowadzi do harmonijnego i długofalowego rozwoju.
Nasze działania CSR wpisują się w 7 obszarów zdefiniowanych przez normę ISO 2600: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu prawa pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Urząd Transportu Kolejowego działa w tych obszarach w sposób odpowiedzialny społecznie. Podejmowane przez nas aktywności są od siebie współzależne. Wynikają ze świadomego postępowania urzędu na zmieniającym się rynku transportu kolejowego w Polsce, który ma ogromny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Okres wakacyjny kojarzy się z odpoczynkiem i relaksem, ale nie często z aspektem edukacyjnym. UTK wykorzystuje jednak ten czas na edukacje. Skąd pomysł, aby to właśnie w wakacje prowadzić intensywną kampanię edukacyjną dla dzieci i jakie są jej efekty?

Projekt Kampania Kolejowe ABC został stworzony przede wszystkim z myślą o uczeniu poprzez zabawę. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Dlatego jednym z działań były pikniki w miejscach gdzie wypoczywają całe rodziny. W rodzinnych imprezach plenerowych organizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego uczestniczyło prawie 22 tysiące osób. Najwięcej, bo blisko 13 tysięcy gości, zgromadził piknik „Hej przygodo! Odwiedź Peronowo!” w Parku Jordana w Krakowie, który odbył się w Dzień dziecka. Zorganizowaliśmy imprezy także w Rewalu, Władysławowie, Ustce i Kołobrzegu. Pikniki edukacyjne były wspaniałą okazją do nauki nie tylko dzieci, ale i dorosłych Jestem przekonany, że wszystkie działania podejmowane w ramach Kampanii Kolejowe ABC przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na polskiej kolei. W trakcie pikników na uczestników czekały liczne zabawy i konkursy z nagrodami. Dzieci miały okazję wziąć udział w grze terenowej, wielkoformatowej grze planszowej, kole fortuny czy grze symulującej jazdę wybranym pojazdem. Wszyscy chętni mogli także zapoznać się z historią rozwoju kolei w Polsce, oglądając wystawę fotografii.
Po wakacjach Kampania Kolejowe ABC wróciła z interaktywnymi lekcjami do szkół i przedszkoli, w telewizji pojawiły się nowe spoty z bohaterem kampanii, sympatycznym nosorożcem Rogatkiem. Dzieci mogą brać też udział w konkursach w ramach aplikacji mobilnej, w których do wygrania są wyjazdy na zielone szkoły.

UTK będzie także na Trako. Jakie aktywności macie w planach?

Pierwszego dnia targów nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z Agencją Kolejową Unii Europejskiej. Dokument będzie dotyczył podziału zadań w ramach IV pakietu kolejowego. W środę zapraszamy na Debatę o Stanie Bezpieczeństwa Kolei, a w czwartek na bezpłatne szkolenie Akademii UTK na temat dopuszczenia pojazdów kolejowych w ramach IV pakietu kolejowego. Ostatni dzień – piątek jest Dniem Edukacji i Kariery oraz dniem otwartym dla pasażerów (do dyspozycji odwiedzających targi będzie również Rzecznik Praw Pasażera Kolei). Ten dzień to również finał akcji TRAKO Dzieciom, podczas którego zorganizujemy lekcję dla najmłodszych w ramach Kampanii Kolejowe ABC. Proponujemy też spotkania indywidualne z naszymi specjalistami. 24 września dla przedstawicieli rynku dostępni będą eksperci od interoperacyjności, 25 września od bezpieczeństwa, a 26 września od regulacji i nadzoru.

Rozmawiał RK

Reklama

Avatar
MD