Tabor

Pomorze Zachodnie stawia na NEWAG. Spółka dostarczy tam dwie hybrydy

Fot. ilustracyjne

Firma NEWAG S.A. dostarczy na Pomorze Zachodnie dwa pojazdy hybrydowe. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował ofertę spółki. Koszt inwestycji w zamówieniu podstawowym to 49,2 mln zł brutto. Oferta złożona przez NEWAG była jedyną w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Hybrydy dostarczone zostaną do zamawiającego najpóźniej do końca 2021 r. Złożona przez NEWAG oferta została przeanalizowana przez komisję przetargową. Jej zdaniem spełniła wszystkie warunki określone w specyfikacji oraz uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów oceny. Kolejne kroki podejmie Urząd Zamówień Publicznych, który przeprowadzi kontrolę uprzednią przetargu. Jest ona wymagana w przypadku zamówień realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich.

Pozytywna ocena pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą.

– Z przyczyn oczywistych transport publiczny nie cieszy się w okresie pandemii dużym zainteresowaniem, ale wierzę, że niedługo wrócimy do czasów, kiedy będziemy mogli wspólnie podróżować. Niezmiennie zależy nam na ekologii i komforcie podróżnych. Zakup jednostek hybrydowych to dla regionu wyjątkowo ważna inwestycja, zważywszy, że linie kolejowe na wielu odcinkach nie są zelektryfikowane – komentuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Pomorze Zachodnie jako pierwsze stawia na pojazdy dwunapędowe. Łączą one wszystkie najważniejsze zalety pojazdów elektrycznych – wysokie przyspieszenie i brak emisji spalin – oraz wyposażone są w przekładnię elektryczną pojazdów spalinowych, która umożliwia poruszanie się po liniach niezelektryfikowanych.