Aktualności

Powrót połączenia kolejowego na linii Śrem – Czempiń

Zakończył się kolejny etap na drodze do przywrócenia połączeń kolejowych na linii Śrem – Czempiń, na której w przyszłości mają kursować pociągi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Oprócz mieszkańców Czempinia i Śremu z połączenia będą korzystać również mieszkańcy gmin położonych w pobliżu trasy, czyli Brodnicy, Książa, Dolska, Gostynia i Krzywinia.

Z przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań ekspertyz wynika, że pod każdym względem – tak społecznym, jak gospodarczym rewitalizacja linii ma silne uzasadnienie. – Z wielokierunkowych analiz wynika, że modernizacja tej linii jest jak najbardziej wskazana. Potencjał pasażerski po przywróceniu połączenia Śrem – Czempiń to ok. 7 tys. osób w ciągu doby, które przewoziłyby pociągi w 24 kursach, po 12 kursów w każdą ze stron. Uważam, że prace należy kontynuować. Pierwszy etap mamy za sobą, postawmy kolejny krok. Projekt, mimo różnych trudności infrastrukturalnych i technicznych jest możliwy do zrealizowania – twierdzi Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
W celu przywrócenia linii trzeba będzie wykonać rozległe prace związane z wybudowaniem nowego torowiska, peronów, dworców, likwidacją wielu przejazdów przez torowisko. Konieczne będzie porozumienie się z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, ponieważ stare – nieczynne tory położone są zbyt blisko drogi, po której odbywa się intensywny ruch samochodowy, a po nowych torach na 67 proc. długości całego odcinka pociągi mają jeździć z prędkością120 km na godzinę.
– Ta linia jest ważnym elementem systemu komunikacji zbiorowej służącej mieszkańcom terenów położonych wokół Poznania. Naszym zadaniem, jako Stowarzyszenia Metropolia Poznań, jest pomoc przy organizacji komunikacji dla mieszkańców tej części Wielkopolski. Każde zaproponowane w tej dziedzinie rozwiązanie będziemy rozpatrywać. Jeśli ekspertyzy i wszystkie badania wskazują na zasadność rewitalizacji linii Śrem Czempiń, oczywiście wspieramy ten projekt – zapewnia Jan Grabkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań i Starosta Poznański.


We wrześniu ubiegłego roku gotowe było opracowanie zawierające ocenę stanu technicznego istniejącej infrastruktury (m.in. torowiska, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich przejazdów kolejowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym).
W ramach tego opracowania wykonana została także koncepcja realizacji projektu wraz z analizą kosztów. W grudniu zakończyły się prace nad dokumentem pn. „analiza kosztów i korzyści wraz z analizami ruchowo-przewozowymi dla projektu „Modernizacja linii nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń w celu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych i wznowienia ruchu kolejowego”. Wszystkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji mają się zakończyć do 2021 roku.
Codziennie rano ze Śremu do Poznania wyjeżdża około 1,8 tys. samochodów. Jako, że w Śremie lokują się kolejne firmy, również w drugą stronę ruch jest bardzo duży. Droga wojewódzka nr 434 ze Śremu przez Kórnik do Poznania korkuje się, samochody jadą z prędkością 50 km/h. Alternatywą dla samochodów ma być przywrócone połączenie kolejowe. – Rewitalizacja połączenia kolejowego Śrem – Czempiń jest dla mnie, jako burmistrza Śremu działaniem priorytetowym. To projekt również bardzo ważny dla mieszkańców gmin położonych w pobliżu trasy. Gmina Śrem jest obecnie w fazie szybkiego rozwoju gospodarczego. Bezrobocie w gminie wynosi ok. 2,5 proc. Mamy potencjał. Rozwój może zostać przyhamowany jeśli nie będziemy mieć możliwości szybszego przemieszczania się za pomocą transportu zbiorowego pomiędzy Śremem a Poznaniem. Połączenie będzie służyć też do szybszego i bardziej komfortowego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami położonymi w naszej okolicy – mówi Adam Lewandowski, burmistrz Śremu. Inwestycja, według obecnych szacunków ma kosztować od 160 do 200 mln zł. Kwota ta powinna pozwolić na modernizację jednotorowej linii wraz z jej elektryfikacją. Linia niezelektryfikowana byłaby tańsza o ok. 30 mln zł. Reaktywacja połączenia Śrem – Czempiń znalazła się w rządowym programie uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej „Kolej+”, co oznacza, że prace związane z przywróceniem ruchu pasażerskiego na tej linii mają szansę na otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 165 mln zł.
Linia Śrem – Czempiń stanowi około 21 kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 369 Mieszków – Czempiń, która zamknięta została dla ruch pasażerskiego w 1995 roku. Linia ta wybudowana została w 1885 roku, a w roku 1995 roku zawieszono na niej przewozy pasażerskie. W dniu 19 grudnia 2002 roku Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął uchwałę w sprawie likwidacji odcinka linii kolejowej 369 Śrem – Czempiń, a następnie zbędne mienie przekazał do zasobów PKP S.A. w celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji. Od lat dziewięćdziesiątych całkowitej zmianie uległa sytuacja gospodarcza Polski, a rozwijająca się gwałtownie w ostatnich latach aglomeracja poznańska generuje zapotrzebowanie na usługi kolejowego transportu publicznego. W Planie Transportowym dla Województwa Wielkopolskiego odcinek Śrem – Czempiń uwzględniony został w docelowym układzie linii publicznego transportu zbiorowego.
Znakomitym przykładem powrotu pasażerów do kolei okazały się przeprowadzone w ostatnich latach, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, modernizacje linii kolejowych nr 356 z Poznania do Wągrowca oraz linii nr 357 do Wolsztyna. Popularność połączeń jest tak duża, że podróżni sugerują zwiększenie liczby połączeń i wydłużenie składów pociągów.

Dodaj komentarz