Wydarzenia

Konferencja Bezpieczeństwo na kolei

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz pasażerów zależy od wielu czynników. Wpływ na stan bezpieczeństwa ma infrastruktura kolejowa, jakość taboru, czy organizacja ruchu, ale także między innymi stan prawny czy zabezpieczenia przed cyberatakami.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Recz Kolei pierwszy raz przygotowała konferencję, której celem było omówienie zagadnień i wypracowanie wniosków dotyczących procedur bezpieczeństwa na kolei we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa kolejowego. Ponadto uczestnicy mieli okazję zapoznania się z systemami bezpieczeństwa funkcjonującymi na rynku systemami, rozwiązaniami i technologiami gwarantującymi bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zarządzania ryzykiem czy ochroną danych.
Zakres tematyczny był tak rozległy, że konferencja została podzielona na sześć bloków tematycznych:

 • prawo (procedury, przepisy i instrukcje);
 • zarządzanie bezpieczeństwem;
 • bezpieczeństwo ruchu pociągów (przejazdy, urządzenia srk, automatyka, systemy wspomagające, łączność);
 • cyberbezpieczeństwo i ochrona danych;
 • bezpieczeństwo pojazdów szynowych;
 • infrastruktura dworcowa i przestrzeń publiczna.

Konferencje otworzyli Adam Musiał – Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor – (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei) po czym wręczono certyfikaty przystąpienia w poczet firm członkowskich firmom:

 • Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
 • FCA Sp. z o.o.


W poszczególnych blokach prelegenci podjęli szereg wątków i zagadnień, które dotykały założeń tematycznych konferencji. Między innymi w bloku I Tadeusz Ryś – Przewodniczący z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, omówił zagadnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym z punktu widzenia PKBWK. Natomiast o kulturze bezpieczeństwa opowiedział Piotr Sieczkowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Techniki i Wyrobów z UTK. Sieczkowski nadmienił, że pomimo różnego charakteru wykonywanych zadań najważniejsze jest zapewnienie i rozwijanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a tym samym zmniejszenie liczby oraz skutków zdarzeń kolejowych w Polsce.
Rola CSIRT NASK w odniesieniu do sektora transportu kolejowego była przedmiotem prezentacji Juliusza Brzostka – Dyrektora Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK-Państwowy Instytut Badawczy. Aleksandra Auleytner – Partner z Kancelarii Prawniczej DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA Sp.K. scharakteryzowała cyberbezpieczeństwo na kolei po wejściu w życie ustawy o Krajowym Systemie cyberbezpieczeństwa”.
Blok drugi podczas konferencji dotyczył zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem (SMS/monitoring/urządzenia dostępowe). W jego ramach poruszono kwestie:

 • platformy zarządzania bezpieczeństwem fizycznym (Piotr Bettin – Business Development Manager, KONICA-MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o.);
 • systemów wspomagających bezpieczny proces przewozowy w Spółce PKP CARGO SA (Łukasz Lubera – Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego/Pełnomocnik SMS);
 • rozwiązań dla bezpiecznej kolei (Tomasz Olejniczak – Inżynier wsparcia, AAT HOLDING SA);
 • inteligentnych rozwiązań w monitoringu (Łukasz Lik – Technical Manager, HIKVISION Poland Sp. z o.o.);
 • Safety Managment System czy Short Message Service (Paweł Buczak – Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Koleje Dolnośląski SA);
 • analizy post factum materiału video (Wojciech Dec – Starszy Konsultant, COMARCH SA);
 • integracji systemów bezpieczeństwa (Andrzej Jarzyna – Sales and Operations Director CEE&Nordic, Dahua Technology Poland Sp. z o.o.).

Kolejny, trzeci blok, poświęcono bezpieczeństwu ruchu pociągów (ERTMS/srk/łączność/automatyka przejazdowa). W tej części o rozwoju systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych opowiadał Marek Białek – p.o. Dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Następnie Tadeusz Mytnik – Prezes Zarządu Tamtron SA, opowiedział o dynamicznym ważeniu i detekcji uszkodzeń kół taboru kolejowego. Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe SA scharakteryzował wpływ czynnika ludzkiego na przejazdach kolejowo – drogowych. Natomiast Grzegorz Golan – Business Development Manager PILZ Polska sp. z o.o. streścił otwarty rynek SRK według inicjatywy EuLynx.
W swoim drugim wystąpieniu Piotr Sieczkowski z UTK omówił etapy wdrażania ERTMS w Polsce. Natomiast Adam Juretko – Dyrektor Zakładu Inżynierii z Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. omówił zagadnienie bezpieczeństwa jako braku nieakceptowalnego poziomu ryzyka, braku zagrożeń i w konsekwencji wypadków oraz odpowiedniego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa.
Pozostałe dwie prezentacje dotyczyły zagadnień powiązania systemu ERTMS/ETSC z systemem SSP wyposażonym w Top (Karol Gruszka – Ekspert w Biurze Automatyki i Telekomunikacji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA) oraz bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań telekomunikacyjnych na kolei (Aleksander Wawrzeniuk – Inżynier Sprzedaży, SIEMENS Polska sp. z o.o.).


W kolejnym bloku podjęto tematykę cyberbezpieczeństwa i ochrona danych. W jego ramach omówiono:

 • system cyberbezpieczeństwa podsektora transportu kolejowego (Tadeusz Turzyński – Dyrektor Biura Teleinformatyki, Polskie Koleje Państwowe SA);
 • praktyczne i wybrane narzędzia ochrony infrastruktury krytycznej (Zuzanna Wieczorek – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. technicznych, TEKNISKA POLSKA Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.);
 • doświadczenia PKP Informatyka w kontekście tworzenia Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa (Maciej Sztampke – Naczelnik Wydziału Produktów i Usług, PKP Informatyk Sp. z o.o.);
 • kontroli nad incydentami bezpieczeństwa (Marcin Kobyliński – Kierownik Działu SOC Monitoring i SOC Reagowanie – Departament Cyberbezpieczeństwa, Exatel Sp. z o.o.);
 • obowiązków operatora usługi kluczowej w kontekście Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Mirosław Majsterek – Dyrektor Biura Informatyki, Jan Danowski – Naczelnik Wydziału
 • Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.);
 • bezpiecznej łączności w transporcie kolejowym (Mateusz Pankowski – Doradca Techniczno-Handlowy, pf electronic sp. z o.o.).
 • Straż Ochrony Kolei w systemie bezpieczeństwa RP (starszy inspektor Daniel Snopkowski SOK).

W tym dniu odbył się również panel dyskusyjny, którego moderatorem był Tadeusz Turzyński – PKP SA, a wzięli w nim udział:

 • Piotr Sieczkowski – Urząd Transportu Kolejowego;
 • Juliusz Brzostek – NASK Państwowy Instytut Badawczy;
 • Konrad Cuch – PKP SA;
 • Artur Ślubowski – PKP Informatyka sp. z o.o.;
 • Mirosław Majsterek – PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
 • Marek Białek – PKP Polskie Linie Kolejowe SA;
 • Włodzimierz Kiełczyński – PKP Polskie Linie Kolejowe SA.


Ponadto miał miejsce pokaz działań i interwencji Grupa Operacyjno-Interwencyjna Straży Ochrony Kolei pod dowództwem starszego inspektora Daniela Snopkowskiego.
Na drugi dzień zaplanowano dwa bloki. Podczas pierwszego tematyka dotyczyła bezpieczeństwa pojazdów szynowych.
Ewa Boguszewska – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Mariusz Malinoś – Instruktor Centrali z PKP Intercity przedstawili zastosowanie symulatora jazdy PKP Intercity SA w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Grzegorz Przysiężny – Komendant SOK PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. streścił Rozwiązania techniczne stosowane w EZT należących do PKP SKM. Piotr Młyński – Prezes Zarządu Straschu Elektro-Dystrybucja Sp. z o.o. przedstawił materiały bezhalogenowe w kolejnictwie. Krzysztof Buszka – Biuro Taboru i Wsparcia Technicznego PKP Cargo SA zaprezentował wymagania normalizacyjne w odniesieniu do badań nieniszczących kolejowych zestawów kołowych w eksploatacji. Natomiast Grzegorz Misiura – Naczelnik Wydziału – Biuro Taboru PKP Intercity SA scharakteryzował Środki bezpieczeństwa w modernizowanych wagonach Intercity.
Ostatni panel konferencji dotyczył bezpieczeństwa infrastruktury dworcowej i przestrzeni publicznej.
Piotr Malarski – Pełnomocnik Zarządu ds. bezpieczeństwa Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. wyjaśnił negatywne skutki działania wandali. Wspomniany wcześniej Daniel Snopkowski przedstawił i scharakteryzował SOK w systemie bezpieczeństwa RP. Po nim głos zabrali:

 • Michał Bojanowski – Kierownik ds. Rozwoju Rynku Systemów Produkcyjnych, KONICA-MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o., który omówił bezpieczeństwo w podróży oczami pasażerów;
 • Artur Fojud – Dyrektor Projektu TSI PRM, Polskie Koleje Państwowe SA, przedstawił proces zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej, jako element procesu inwestycyjnego na przykładzie modernizacji dworców kolejowych realizowanych przez PKP SA;
 • Dariusz Sokulski – Kierownik Działu Efektywności Energetycznej, Siemens Polska Sp. z o.o., streścił efektywność energetyczną jako przewagę konkurencyjną;
 • Michał Zagalski – Dyrektor Projektu, Polskie Koleje Państwowe SA – Biuro Bezpieczeństwa, zaprezentował zagadnienie monitorowania zagrożeń na dworcach kolejowych.

RK