Wydarzenia

Konferencja Bezpieczeństwo na kolei

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz pasażerów zależy od wielu czynników. Wpływ na stan bezpieczeństwa ma infrastruktura kolejowa, jakość taboru, czy organizacja ruchu, ale także między innymi stan prawny czy zabezpieczenia przed cyberatakami.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Recz Kolei pierwszy raz przygotowała konferencję, której celem było omówienie zagadnień i wypracowanie wniosków dotyczących procedur bezpieczeństwa na kolei we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa kolejowego. Ponadto uczestnicy mieli okazję zapoznania się z systemami bezpieczeństwa funkcjonującymi na rynku systemami, rozwiązaniami i technologiami gwarantującymi Bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz zarządzania ryzykiem czy ochroną danych.
Zakres tematyczny był tak rozległy, że konferencja została podzielona na sześć bloków tematycznych:

Konferencje otworzyli Adam Musiał – Dyrektor Generalny oraz Dorota Markiewicz – Dyrektor – (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei) po czym wręczono certyfikaty przystąpienia w poczet firm członkowskich firmom:

  • Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
  • FCA Sp. z o.o.


W poszczególnych blokach prelegenci podjęli szereg wątków i zagadnień, które dotykały założeń tematycznych konferencji. Między innymi w bloku I Tadeusz Ryś – Przewodniczący z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, omówił zagadnienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym z punktu widzenia PKBWK. Natomiast o kulturze bezpieczeństwa opowiedział Piotr Sieczkowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Techniki i Wyrobów z UTK. Sieczkowski nadmienił, że pomimo różnego charakteru wykonywanych zadań najważniejsze jest zapewnienie i rozwijanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, a tym samym zmniejszenie liczby oraz skutków zdarzeń kolejowych w Polsce.
Rola CSIRT NASK w odniesieniu do sektora transportu kolejowego była przedmiotem prezentacji Juliusza Brzostka – Dyrektora Pionu Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK-Państwowy Instytut Badawczy. Aleksandra Auleytner – Partner z Kancelarii Prawniczej DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA Sp.K. scharakteryzowała cyberbezpieczeństwo na kolei po wejściu w życie ustawy o Krajowym Systemie cyberbezpieczeństwa”.
Blok drugi podczas konferencji dotyczył zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem (SMS/monitoring/urządzenia dostępowe). W jego ramach poruszono kwestie:

  • platformy zarządzania bezpieczeństwem fizycznym (Piotr Bettin – Business Development Manager, KONICA-MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o.);
  • systemów wspomagających bezpieczny proces przewozowy w Spółce PKP CARGO SA (Łukasz Lubera – Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego/Pełnomocnik SMS);
  • rozwiązań dla bezpiecznej kolei (Tomasz Olejniczak – Inżynier wsparcia, AAT HOLDING SA);
  • inteligentnych rozwiązań w monitoringu (Łukasz Lik – Technical Manager, HIKVISION Poland Sp. z o.o.);
  • Safety Managment System czy Short Message Service (Paweł Buczak – Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Koleje Dolnośląski SA);
  • analizy post factum materiału video (Wojciech Dec – Starszy Konsultant, COMARCH SA);
  • integracji systemów bezpieczeństwa (Andrzej Jarzyna – Sales and Operations Director CEE&Nordic, Dahua Technology Poland Sp. z o.o.).

Kolejny, trzeci blok, poświęcono bezpieczeństwu ruchu pociągów (ERTMS/srk/łączność/automatyka przejazdowa). W tej części o rozwoju systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych opowiadał Marek Białek – p.o. Dyrektora Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Następnie Tadeusz Mytnik – Prezes Zarządu Tamtron SA, opowiedział o dynamicznym ważeniu i detekcji uszkodzeń kół taboru kolejowego. Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe SA scharakteryzował wpływ czynnika ludzkiego na przejazdach kolejowo – drogowych. Natomiast Grzegorz Golan – Business Development Manager PILZ Polska sp. z o.o. streścił otwarty rynek srk według inicjatywy EuLynx.
W swoim drugim wystąpieniu Piotr Sieczkowski z UTK omówił etapy wdrażania ERTMS w Polsce. Natomiast Adam Juretko – Dyrektor Zakładu Inżynierii z Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. omówił zagadnienie bezpieczeństwa jako braku nieakceptowalnego poziomu ryzyka, braku zagrożeń i w konsekwencji wypadków oraz odpowiedniego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa.
Pozostałe dwie prezentacje dotyczyły zagadnień powiązania systemu ERTMS/ETSC z systemem SSP wyposażonym w Top (Karol Gruszka – Ekspert w Biurze Automatyki i Telekomunikacji, PKP Polskie Linie Kolejowe SA) oraz bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań telekomunikacyjnych na kolei (Aleksander Wawrzeniuk – Inżynier Sprzedaży, SIEMENS Polska sp. z o.o.).