Tabor

Regionalny tabor pasażerski – Modernizować czy kupować?

Warto inwestować, warto kupować nowe, polskie pojazdy, które już od kilku lat zmieniają oblicze polskiej kolei. Niestety, zmoderniowane kilkudziesięcioletnie pojazdy nie zwiększą konkurencyjności kolei w takim stopniu jak zakupy nowych pojazdów, których użycie przyciąga nowych klientów i pozwala wykorzystać parametry infrastruktury. Dlatego też mając na uwadze powyższe wyliczenia Koleje Dolnośląskie powzięły decyzję o zaprzestaniu dalszych modernizacji taboru – w listopadzie ubiegłego roku rozstrzygnęły przetarg na dostawę 11 fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które rozpoczną służbę na terenie Dolnego Śląska już pod koniec 2017 r. Piotr Rachwalski Bartosz Dziwak Koleje Dolnośląskie S.A. 1

Nie znając kosztów przeglądów P5 nowego taboru (nie było jeszcze takich przetargów), można do szacunków założyć ich koszt na poziomie podobnym do kosztów P5 EZT EN57, który bez większych modernizacji wynosi około 5 mln zł, co zwiększyłoby różnicę między taborem nowym a modernizowanym o dalsze 5 mln zł do kwoty 18,4 mln zł.