Inwestycje

W Dąbrowie Górniczej powstanie wiadukt kolejowy [ZDJĘCIA]

W Dąbrowie Górniczej, w dzielnicy Gołonóg, powstanie wiadukt kolejowy. Obiekt, który powstanie we współpracy PKP PLK z miastem, zwiększy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu torów i drogi. To już druga taka inwestycja w mieście. Wartość prac, przy planowanym wsparciu funduszy unijnych, wynosi 55 mln zł.

Fot. Katarzyna Głowacka / PKP PLK

– Dzięki Krajowemu Programowi Kolejowemu, polska kolej dla mieszkańców staje się coraz bardziej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna. Inwestycje na stacjach i przystankach zwiększają dostępność do kolei, ale także uwzględniają wzrost poziomu bezpieczeństwa w komunikacji kolejowej i drogowej m.in. dzięki budowie bezkolizyjnych skrzyżowań, takich jak w Dąbrowie Górniczej. Na inwestycje wykorzystujemy środki budżetowe oraz współfinansowanie z programów unijnych – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Nowy wiadukt zapewni bezpieczeństwo przede wszystkim kierowcom. Pod obiektem powstanie zaś ścieżka rowerowa, chodnik oraz droga. Wszystko to usprawni komunikację drogową w mieście.

Na przystanku Dąbrowa Górnicza Gołonóg powstaną dwa wyższe perony, zamontowane zostaną ławki, wiaty oraz oświetlenie. Podróże usprawni nagłośnienie oraz oznakowanie.

Perony z budynkiem dworca i projektowanym centrum przesiadkowym połączy zaś przejście podziemne. Tam zainstalowane zostaną pochylnie. Przebudowa obejmie tory oraz sieć trakcyjną. PKP PLK zabezpieczy teren pod dodatkowe tory dla kolei aglomeracyjnej.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają liczbę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Inwestycja w Dąbrowie Górniczej Gołonogu, to drugi nowy wiadukt kolejowy w mieście. Wykorzystujemy każdą możliwość, by na sieci kolejowej było jak najwięcej rozwiązań dogodnych dla kolei oraz miejscowości obok linii kolejowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

PLK wraz z Gminą Dąbrowa Górnicza podpisały umowę z firmą Nowak-Mosty Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę wiaduktu kolejowego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”. Wartość inwestycji to ok. 55 mln zł netto, w tym udział PLK to ponad 26 mln zł netto. Projekt ubiega się o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec 2022 roku.

W sierpniu PLK podpisały umowę na projekt i budowę wiaduktu kolejowego przy stacji Dąbrowa Górnicza. Prace już się rozpoczęły. W planach jest także budowa obiektów w Myszkowie i Żorach. Wiadukty w woj. śląskim są budowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.  Zadanie ma wartość ponad 300 mln zł i obejmuje budowę 23 wiaduktów w całej Polsce.

Dodaj komentarz