Analizy

Centralny Port Komunikacyjny. Czy Polska jest gotowa?

Równoległe przygotowanie w/w strategii transportowej państwa też nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy i kosztować podobne pieniądze. Można zatem z dużą odpowiedzialnością stwierdzić, że jeśli Pełnomocnik Rządu ds. CPK dysponuje budżetem około 10 milionów i jest wystarczająco zdeterminowany aby ruszyć prace możemy się spodziewać poważnej decyzji o realizacji inwestycji do końca 2018 r.

Wniosek jest następujący: projekt jest trudny i obarczony wieloma ryzykami, poczynając od kwestii źródeł finansowania, poprzez słabość systemu inwestycyjnego w Polsce, a na polityce międzynarodowej kończąc. Z drugiej zaś strony jest to pomysł o nieograniczonych dla Polski korzyściach rozwojowych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Wstępna zaś ocena wskazuje, że kumulacja w jednym worku projektów ściśle powiązanych, przy jednoczesnym przyjęciu założeń o okresie eksploatacyjnym w granicach 50 lat powinna dać pozytywną ocenę. Pozostaje więc czekać na dalsze ruchy Pełnomocnika, które pozwolą określić, który z przytoczonych możliwych kierunków działań został obrany. O czym należy pamiętać oceniając ten projekt? Przede wszystkim o tym, aby nie wyobrażać sobie lotniska i KDP w dzisiejszej rzeczywistości tylko minimum 10 lat na przód + okres rozwojowy inwestycji około 5-7 lat od uruchomienia i w konsekwencji nie negować tego pomysłu od razu na starcie bez chwili głębszej refleksji.

Janusz Zubrzycki