Konflikt w Ukrainie Raport z Polski

Korytarze solidarnościowe dla Ukrainy

24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła agresję zbrojną przeciwko Ukrainie. Unia Europejska natychmiast podjęła się działań, wspierając sojusznika w wielu różnych aspektach. Jednym z nim było uruchomienie korytarzy solidarnościowych.

Korytarze solidarnościowe dla Ukrainy
Korytarze solidarnościowe dla Ukrainy (zdjęcie/gov.pl)

Ukraina to jeden z największych producentów zboża na świecie. Do niedawna kraj dostarczał na rynek światowy corocznie ok. 45 mln ton zboża. Niestety, wojna zatrzymała dotychczasowy eksport przez Morze Czarne. Spowodowało to wzrost cen zbóż na całym świecie i zaburzyło bezpieczeństwo żywnościowe.

Komisja Europejska wraz z sąsiadującymi z Ukrainą państwami ustanowiła specjalne drogi. Pozwalają one transportować wiele potrzebnych surowców do kraju objętego wojną. Są to alternatywne szlaki logistyczne, których używa się do importu i eksportu produktów rolnych. Wszystko w celu zwiększenia światowego bezpieczeństwa żywnościowego, a także przekazania potrzebnej pomocy dla ukraińskiej gospodarki. Bardzo znacząca dla tego rozwiązania stała się Polska

Dzięki korytarzom solidarnościowym, prowadzonym w dużej mierze przez Polskę, przewozy żywności i innych ładunków z Ukrainy do UE znacznie się zwiększyły. 

– Obecnie znaczna część ukraińskich produktów rolnych, w tym zbóż i nasion roślin oleistych transportowanych w ramach korytarzy solidarnościowych eksportowanych jest przez terytorium Polski. W porównaniu do 2021 r. wzrost przewozów tych produktów w 2022 r. jest ponad 27-krotny. To ogromne osiągnięcie biorąc pod uwagę, że przez nasze państwo nie prowadziły tradycyjne szlaki eksportu ukraińskich produktów rolnych. Infrastruktura transportowa i graniczna również dostosowana była do zapotrzebowania z okresu pokoju – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ciągu minionego roku Polska podjęła mnóstwo działań zorientowanych na usprawnienie przepływu towarowego przez granicę z Ukrainą. Między innymi rozdzielono ruch osobowy od towarowego w drogowym przejściu granicznych Korczowa-Krakowiec. Przekształcono przejścia Dorohusk-Jagodzin w towarowe przejście graniczne oraz uruchomiono na przejściu granicznych Malhowice-Niżankowice odprawy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przemieszczających się bez ładunku. Oprócz tego zwolniono z opłat pojazdy, które przewożą pomoc humanitarną dla Ukrainy. 

Transport kolejowy…

… ma również swój wielki udział w pomocy humanitarnej dla kraju objętego wojną. Zaprojektowano zmianę organizacji ruchu, a także najważniejsze inwestycje, takie jak modernizacja i wymiana nawierzchni torów, dojazdy do bocznic, wymiana rozjazdów i remonty mostów czy wiaduktów. 

Szlaki logistyczne, które zostały utworzone w ramach korytarzy solidarnościowych, obejmują porty morskie, trasy kolejowe, trasy uliczne w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Pozwalają na import z Ukrainy do reszty świata, a także eksport potrzebnych jej towarów humanitarnych. 

Szlaki solidarnościowe odegrały również kluczową rolę w transporcie uchodźców z Ukrainy do Polski oraz innych państw. Dotąd przez Polskę uciekło ok. 10 mln obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną. 

Dodaj komentarz