Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Nowy budynek dworca w Wasilkowie otwarty

Prace sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycja w nowy dworzec w Wasilkowie jest jedną z dwunastu zrealizowanych na trasie linii kolejowej nr  6. UE wsparła je kwotą niemal 30 mln zł. To projekt, którego celem jest ułatwienie podróży na trasie do Warszawy, a jego realizacja dowodzi tego, iż unijna Polityka Spójności już od 18 lat skupia się na poprawie życia każdego obywatela Unii Europejskiej. Wierzę, że dzięki wykorzystaniu nowych technologii, zastosowanych przy budowie tego budynku, a także estetyce jego wykonania, komfort podróży koleją, dla mieszkańców Wasilkowa oraz innych miejscowości, w których dokonano podobnych inwestycji, w znaczący sposób się zwiększy i będzie zachętą do częstszego korzystania z tej formy komunikacji – mówi Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

 

Unijne środki unowocześniły kolej.

– Otwierany dziś dworzec kolejowy w Wasilkowie jest przykładem tego jak środki unijne unowocześniają polską kolej. Przyczyniają się one do zwiększenia komfortu podróży. Niezależnie od wielkości inwestycji i współfinansowania UE w infrastrukturę kolejową, głównym ich celem i zadaniem jest modernizacja, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, troska o środowisko i dbałość o dostępność dla jak najszerszego grona odbiorców – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Nowy dworzec w Wasilkowie to jednak nie tylko nowoczesna i funkcjonalna architektura. Wykonawca w pełni dostosował budynek do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Obiekt posiada szereg udogodnień takich jak m.in.: ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, a także tablice dotykowe z planem obiektu.

Na nowym dworcu wdrożono również rozwiązania ekologiczne i zadbano o bezpieczeństwo pasażerów. Budynek wyposażono w system BMS, nadzorujący prace instalacji i urządzeń w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ekologiczne, bo energooszczędne jest oświetlenie dworca, natomiast na jego dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”. Dla poprawy bezpieczeństwa na dworcu  zainstalowano również nowoczesny system monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Budowa nowego dworca zmieniła również jego otoczenie. W jego sąsiedztwie ułożono nowe chodniki, uporządkowano zieleń, a także wykonano niewielki parking samochodowy z miejscami na osiem pojazdów.

W Bielsku Podlaskim powstał Innowacyjny Dworzec Systemowy [ZDJĘCIA]

Budowa dworca w Wasilkowie kosztowała 3,58 mln złotych brutto i była siódmym sfinalizowanym projektem w województwie. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt i roboty budowlane zrealizowała firma SKB S.A z Warszawy.

Do tej pory PKP S.A. zakończyły w tym regionie Polski inwestycje w Czeremsze, Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Siemiatyczach, Jabłoni Kościelnej i Szepietowie. Jeszcze w tym roku dla podróżnych PKP SA otworzą dworce w Kuźnicy Białostockiej i Raciborach. Prace budowlane ruszą także w Zdrodach Nowych i Czyżewie. Trzy inwestycje w województwie podlaskim są na etapie przygotowania (Suwałki, Dąbrowa Białostocka i Łapy).

Dodaj komentarz