Wywiady

Patryk Świrski: Koleje Śląskie doceniane za komfort i szybkość [WYWIAD]

Osoby te mogą nabyć bilet ze zniżką 25%. To jednak nie wszystko. We wrześniu bieżącego roku wprowadziliśmy również: innowacyjną Taryfę Pozaszczytową ze zniżką do 20%, bilety Silesia Duo umożliwiające zabranie w weekendy oraz święta drugiej osoby za dopłatą złotówki czy rozszerzone bilety rodzinne. Zupełną nowość stanowią Superbilety miesięczne będące odpowiednikami dotychczasowych Metrobiletów, które umożliwiają podróż pociągami Kolei Śląskich w wybranych strefach Metropolii. Bilety te po raz pierwszy pojawiły się w naszej sieci sprzedaży i są honorowane w wyznaczonych obszarach komunikacji ZTM.

Integracja oferty biletowej z Zarządem Transportu Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to zaproponowanie mieszkańcom gotowej alternatywy komunikacyjnej. Dostępne są symulacje, które prognozują, w jakim stopniu zmniejszy się wykorzystanie prywatnych środków lokomocji, dzięki wdrożeniu tego rozwiązania?

Warto zaznaczyć, że to druga i raczej nie ostatnia zmiana w taryfie przewozowej. Integracja oferty przewozowej wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią to kolejny krok naprzeciw naszym pasażerom. W maju tego roku rozpoczęła się największa w historii spółki zmiana taryfy przewozowej. Ma ona na celu dojście do jasnej, czytelnej dla wszystkich taryfy przewozowej. Wielu pasażerów w naszym województwie łączy dojazd np. do pracy zarówno koleją jak i autobusami. Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu wspólnej taryfy komunikacja publiczna jeszcze bardziej zyska na popularności.

W parze ze zmianami oferty idą ułatwienia w kupnie biletów. We wrześniu przybyły dwa biletomaty w Krakowie. Jak wyglądają plany spółki w tej sferze i jak wygląda zainteresowania pasażerów do korzystania z tego typu rozwiązań?

Stale pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami. W 2020 r. wprowadziliśmy możliwość płatności kartą i blikiem przy zakupie biletów w naszych pociągach. Analizując kolejne lokalizacje stawiamy nowe biletomaty w wybranych punktach. Nasi specjaliści z zakresu m.in. sprzedaży analizują każdą lokalizację. Warto zaznaczyć, że zarówno w biletomatach, jak i w kasach stacjonarnych można zakupić nie tylko nasze bilety, ale dostępne są również bilety Polregio oraz PKP Intercity lub innych przewoźników.

Wiadomo, że Śląsk węglem stoi. Tymczasem Koleje Śląskie podpisały list intencyjny z PKP Energetyką, w myśl którego pociągi będą zasilane energią trakcyjną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Można powiedzieć, że takie danie przykładu innym przewoźnikom to wyraz odpowiedzialności i świadomości zachodzących zmian?

Samorząd Województwa Śląskiego jako jeden z pierwszych w kraju przyjął strategię „Zielone Śląskie 2030” jako kierunek podążania do neutralności klimatycznej w województwie. Kolej to jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu. Chcąc dalej rozwijać się na tym polu podpisaliśmy w lipcu br. list intencyjny z PKP Energetyka w sprawie odnawialnych źródeł energii. Konieczność ograniczenia śladu węglowego oraz chęć bycia jeszcze bardziej ekologicznym powinna być wyznacznikiem dla wszystkich przewoźników w transporcie publicznym.

Energia, która ma napędzać pociągi pochodzić będzie z elektrowni solarnych i wiatrowych. Pewien segment ma stanowić także produkcja na potrzeby własne, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych. Jak wygląda potencjał spółki w sferze wytwarzania energii? Czy zaplanowane są jakieś inwestycje w tej sferze?

Podpisanie listu intencyjnego to zaledwie początek dalszej ciężkiej pracy w tym zakresie. Dzięki niemu mamy możliwość zbadania własnych potrzeb i możliwości, rozpoznania sytuacji rynkowej pod kątem inwestycji w tej sferze. Na pewno niezbędne będą m.in. inwestycje w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych. Zielona energia to duży, wciąż niewykorzystany przez ludzi potencjał. Energia słoneczna i wiatrowa wciąż nie do końca jest w odpowiedni sposób wykorzystywana przez ludzi. Mamy nadzieję, że współpracując z fachowcami z PKP Energetyka znajdziemy najbardziej efektywne sposoby i metody do jej wykorzystania przez naszą spółkę.

W sierpniu rozpoczęły się badania satysfakcji pasażerów, korzystających z Kolei Śląskich. Jaka liczba respondentów wzięła udzieliła w badaniu? Czy dostępne są już pierwsze wyniki i jak wnioski wynikające z uzyskanych danych mogą przełożyć się na funkcjonowanie przewoźnika?

Uruchomienie badania satysfakcji pasażera w dobie pandemii wiąże się z pewnymi trudnościami. Obecnie wciąż przyjmujemy ankiety w wersji elektronicznej pod adresem: ankieta.kolejeslaskie.pl. Bieżące zapoznawanie się z opiniami i ocenami poszczególnych obszarów funkcjonowania Kolei Śląskich pozwala nam na zrozumienie aktualnych potrzeb pasażerów. To także wskazuje kierunki najważniejszych działań, które powinny być wdrażane w celu nieustannego podwyższania satysfakcji klienta. Z dotychczasowych ankiet wynika, że ludzie wybierają nasze pociągi ze względu na komfort podróży i szybkość dojazdu. To pokazuje jak ważne są połączenia uruchamiane przez oraz jaką pełnią funkcję w rozwoju Województwa. Co więcej, pasażerowie pozytywnie oceniają zmiany w informacji pasażerskiej oraz obsługę świadczoną przez pracowników .

Kolej w Polsce się zmienia, na co przykładem są Koleje Śląskie. W kontekście następnych 10-ciu lat – jakie plany, chciałby Pan zrealizować w sferze taboru i połączeń?

Wciąż pracujemy nad rozwojem Kolei Śląskich. Intensywnie przygotowujemy się do kolejnych zamówień w zakresie taboru. W dzisiejszych czasach nie jest to proste. Pandemia Covid-19 wywarła ogromny wpływ na sytuację gospodarczą. Jesteśmy jednak przygotowani do udziału w postępowaniach zakupowych. Również w sferze nowych połączeń jesteśmy gotowi do uruchamiania nowych kierunków. Już od 12 grudnia b.r. uruchamiamy połączenie Gliwice – Bytom, które wraca do rozkładu jazdy. Mamy w planach także obsługę linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach oraz oczekiwany powrót kolei do Jastrzębia-Zdroju.

Dodaj komentarz