Personalia

Personalia

Zarząd PKP Cargo bez zmian

Rada Nadzorcza PKP Cargo zdecydowała o powołaniu obecnego zarządu spółki na nową kadencję. Prezesem spółki pozostanie Czesław Warsewicz. Na swoich stanowiskach pozostali także członkowie zarządu- Leszek Borowiec (ds. finansowych), Grzegorz Fingas (ds. handlowych), Witold Bawor (ds. operacyjnych) i Zenon Kozendra (przedstawiciela pracowników).

Jerzy Polaczek na miejsce Rzońcy

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek zastapił na stanowisko przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdana Rzońcę, który zdobył mandat w Parlamencie Europeskim.
Jerzy Polaczek ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poseł na Sejm wielu kadencji. Od 31 października 2005 do 5 maja 2006 był ministrem transportu i budownictwa w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. 5 maja 2006 po rekonstrukcji gabinetu, objął funkcję ministra transportu.
7 września 2007 został odwołany z urzędu ministra transportu z jednoczesnym powołaniem na sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i kierownika resortu. 12 września 2007 Lech Kaczyński powołał go ponownie na stanowisko ministra transportu.

Dariusz Grajda został ponownie prezesem zarządu ZSPK

Podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego członkowie Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych wybrali nowy zarząd i radę. Prezesem zarządu na kolejną, drugą kadencję został Dariusz Grajda. W składzie zarządu znalazł się Krzysztof Kłak, który zastąpił Radosława Gawka (Szybka Kolej Miejska w Warszawie) oraz Włodzimierz Wilkanowicz (Koleje Wielkopolskie).
W skład rady związku weszły następujące osoby: Andrzej Wasilewski, Wojciech Zdanowski, Jolanta Dałek, Marek Dawidowicz, Bogdan Kondratowicz, Piotr Halupczok, Wojciech Dinges. Przewodniczącym rady został Andrzej Wasilewski. Funkcję zastępcy pełni Wojciech Zdanowski.
– Dziękuję wszystkim za zaufanie. Ponowny wybór jest dla mnie wyzwaniem i szansą na realizację kolejnych zadań. Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych urzeczywistnia istotę kooperacji. Projekt Wspólny Bilet Samorządowy jest dowodem na to, jak ważne jest podejmowania inicjatyw na rzecz społeczeństwa. Skuteczność tego typu przedsięwzięć jest możliwa dzięki idei integracji. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy Trójmiejską Szybką Koleją Miejską oraz Przewozy Regionalne. W obecnej kadencji chcę pokazać, że jako organizacja jesteśmy otwarci na współpracę – mówi Dariusz Grajda.
Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych powstał w 2016 roku. Do organizacji należy 11 spółek przewozowych: Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, SKPL Cargo, Arriva Polska, Arriva RP, Koleje Małopolskie, Warszawską Kolej Dojazdową oraz SKM Warszawa. Celem zrzeszenia podmiotów działających w branży kolejowej jest skuteczne i solidarne działanie na rzecz ciągłego rozwoju oraz integracji środowiska kolejowego.

Powstała rada społeczna ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Gminy Baranów, TeresinWiskitki, na terenie których miałby powstać Centralny Port Komunikacyjny, porozumiały się w sprawie powołania rady społecznej ds. budowy portu. 15-osobowa rada ma opiniować i wydawać rekomendacje dot. inwestycji.
– Powołanie rady społecznej było i jest dla mnie priorytetem. Teraz czas na wybory do rady, a następnie jej inauguracyjne posiedzenie, które może odbyć się jeszcze w marcu. – powiedział Mikołaj Wild. Na powołanie rady potrzebne były zgody trzech gmin, na terenie których planowana jest budowa CPK. Rady tych gmin przyjęły uchwały w sprawie współdziałania, określające zasady i wybór członków nowego gremium.

MD