Inwestycje Pasażer

PKP PLK zwiększają dostęp do kolei na linii Wrocław – Wałbrzych i Jelenia Góra

Fot. PKP PLK

Na trasie z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry PKP Polskie Linie Kolejowe budują coraz więcej przystanków i stacji kolejowych. Wkrótce komfort podróży poprawi się na stacji Wałbrzych Szczawienko, a dostęp do kolei zwiększy nowy przystanek Wałbrzych Centrum.

Na stacji Wałbrzych Szczawienko od 14 czerwca podróżni będą korzystać z przebudowanego peronu. Zapewnione jest dogodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Peron ma nową nawierzchnię, zaznaczony pas bezpieczeństwa i ścieżkę naprowadzającą dla osób niedowidzących. Na peronie zamontowano dwie wiaty i odnowione oświetlenie. Jest czytelne oznakowanie oraz tablice i gabloty informacyjne.

Sprawny ruch pociągów przez stację zapewniają przebudowane tory i rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, gwarantujące niezakłócony ruch w warunkach zimowych. Zamontowane są nowe komputerowe urządzenia zabezpieczające i sterujące ruchem pociągów w rejonie stacji Wałbrzych Szczawienko. Uruchomiono nowe urządzenia radiołączności dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji podczas prowadzenia ruchu kolejowego.

Odnowiony został most kolejowy nad rzeką Pełcznicą oraz zachodni wiadukt nad ul. Stacyjną. Prace przeprowadzono przy utrzymaniu przejezdności ważnej linii, łączącej Wrocław, Wałbrzych i Jelenią Górę. Kolejną faza prac będzie przebudowa peronu nr 2, oraz przylegających torów i remont wschodniego wiaduktu kolejowego nad ul. Stacyjną.

W Wałbrzychu budowany jest nowy przystanek Wałbrzych Centrum. Będzie zintegrowany z komunikacją autobusową; usprawni lokalną komunikację w rejonie Wałbrzycha i ułatwi dostęp do połączeń kolejowych.

Zakończone zostały już zasadnicze roboty przy budowie jednego z dwóch peronów (peronu nr 2). Jest przeszklona konstrukcja wiaty. Wybudowano szyb windowy i schody. Przebudowany jest tor, sąsiadujący z peronem. Wykonane zostały konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej. Prace koncentrują się przy budowie przejścia tunelowego. Na koniec roku planowane jest zakończenie prac i udostępnienie przystanku.

Przebudowa stacji Wałbrzych Szczawienko oraz budowa przystanku Wałbrzych Centrum prowadzona jest w ramach zadania, obejmującego również zakończoną już modernizację stacji w Świebodzicach. Wartość tej inwestycji – finansowanej ze środków budżetowych – wynosi ponad 84,2 mln zł. Zakończenie planowane jest do końca bieżącego roku.

Modernizowana stacja Wałbrzych Szczawienko oraz budowany przystanek Wałbrzych Centrum to kolejne przedsięwzięcia, podnoszące komfort podróżowania koleją na trasie WrocławWałbrzych – Jelenia Góra. W ubiegłym roku na linii oddano nowy przystanek Mokronos Górny, zakończono przebudowę stacji w Jaworzynie Śląskiej i Świebodzicach, a w Jeleniej Górze oddano 2 nowe przystanki – Jelenia Góra Zabobrze i Jelenia Góra Przemysłowa oraz zmodernizowano przystanek Jelenia Góra Cieplice i Jelenia Góra Sobieszów. Inwestycje konsekwentnie podnoszą komfort i bezpieczeństwo podróżowania, ułatwiają dostęp do komunikacji kolejowej, zwiększając udziału ekologicznego transportu w przewozach publicznych.

Dodaj komentarz