Inwestycje Przewozy towarowe

PKP PLK zwiększy możliwości przewozu towarów na linii Śląsk – Pomorze

Ponad 1,2 mld zł netto kosztować będzie przebudowa linii Śląsk – porty (nr 131) na odcinku Chorzów BatoryBytom – Naklo Śląskie. Inwestycja ma poprawić dostęp do kolei – zarówno pasażerom, jak i przewoźnikom towarowym.

Fot. Katarzyna Głowacka / PKP PLK

Dla podróżnych efektem inwestycji będzie większa dostępność kolei z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet i nowych peronów na stacjach: Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Bytom Karb, Radzionków oraz przystankach Bytom Północ i Radzionków Rojca. Zapewniony będzie dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Komfort podróży zwiększy nowe nagłośnienie, oświetlenie, czytelne oznakowanie, a także ławki i wiaty. Na stacji Bytom przewidziano odnowienie wiaty nad trzema peronami.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A między Chorzowem a Nakłem Śląskim zwiększa dostępność do podróży koleją w województwie śląskim, ale jest też istotna dla rozwoju ważnej trasy towarowej. Kolej staje się coraz sprawniejszym, najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Budujemy Kolej bezpieczną, komfortową i coraz bardziej punktualną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.