Inwestycje Pasażer Wydarzenia

Wróciły bezpośrednie pociągi do Zakopanego

Pociągi wracają na modernizowaną linię kolejową z Krakowa do Zakopanego oraz na trasę Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko Biała. Na podróżnych czekają także nowe przystanki w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie oraz na stacji w Andrychowie.

Fot. Janina Filipiak / PKP PLK

Pierwsze składy przejechały ze stolicy Małopolski pod Tatry w sobotę 19 grudnia. Do dyspozycji podróżnych jest 14 bezpośrednich połączeń dalekobieżnych min. z Warszawy i Trójmiasta oraz 32 kursy pociągów regionalnych. Modernizacja jednotorowej zakopianki odbywa się etapami, by zapewnić dojazdy koleją w Tatry w sezonie letnim i zimowym.

– Realizacja projektów z Krajowego Programu Kolejowego otwiera coraz więcej możliwości podróży w całym kraju. Każdy etapy inwestycji, również na kolejowych trasach Małopolski istotnie zwiększa dostępność mieszkańców do kolei. Polska kolej staje się coraz bardziej komfortowa, bezpieczna i punktualna – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

 

Sprawniejsze przejazdy i wygodniejsze przystanki na trasie do Zakopanego są efektem zrealizowanych prac. Pociągi jadą nowym torem między Skawiną a Suchą Beskidzką, przez stacje Sucha Beskidzka, Jordanów oraz zmodernizowanym odcinkiem Sieniawa – Nowy Targ. Dla podróżnych jest wygodniejszy dostęp do pociągów na stacjach i przystankach: Rzozów, Radziszów, Radziszów Centrum, Wola Radziszowska, Podolany, Leńcze, Przytkowice, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Stronie, Stryszów, Lasek, Nowy Targ, Sieniawa. Perony są oświetlone oraz wyposażone w wiaty, ławki i czytelne oznakowanie. Modernizacja zapewniła dogodny dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania.

Na blisko 80 przejazdach jest bezpieczniej dla pasażerów pociągów, kierowców oraz pieszych. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach toru i drogi pomiędzy Skawiną a Suchą Beskidzką oraz Chabówką a Zakopanem. Sygnalizatory i nowe zabezpieczenia dodatkowo ostrzegają kierowców i pieszych. Nowa nawierzchnia jezdni ułatwia ruch drogowy.

Krótsze i wygodniejsze podróże koleją pod Tatry

Po zakończeniu wszystkich prac na trasie z Krakowa do Zakopanego podróż skróci się do ok. 2 godz. Ważnym efektem inwestycji są przebudowane stacje i przystanki, znacznie ułatwiające dostęp do kolei. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2023 r. Na modernizację kolejowej „zakopianki”, w ramach projektu „Prace na liniach do Zakopanego nr 97, 98, 99, na odcinku SkawinaSucha BeskidzkaChabówka – Zakopane”, przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koleją przez Wadowice na Podbeskidzie

Zakończył się pierwszy etap prac na linii między Wadowicami a Andrychowem. Wracają bezpośrednie połączenia koleją z Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorony na Śląsk. Dla podróżnych udostępnione będą przystanki w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie oraz stacja Andrychów. Perony maja oświetlenie oraz są oznakowane. Będą wyposażone w wiaty i ławki. W kolejnym etapie prac prowadzona będzie przebudowa min. przejazdów kolejowo – drogowych, oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ponadto od 14 marca 2021 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy mijanki w Barwałdzie Średnim.

– Po kolejnym etapie prac wracają pociągi z Krakowa do Zakopanego. Wykonany został również istotny zakres robót, pozwalający na przejazd pociągiem z Wadowic do Andrychowa. Kolejowe inwestycje, pomimo ograniczeń związanych z pandemia są kontynuowane. Współpracujemy z wykonawcami, w budowaniu coraz lepszej kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Dodaj komentarz