Inwestycje Pasażer

Trwa modernizacja linii kolejowej ze stacji Łódź Kaliska do Zgierza

Fot. PKP PLK

W ramach przebudowy odcinka Łódź Kaliska – Zgierz zmodernizowane zostaną dwie stacje. W Zgierzu powstanie nowy peron oraz przejście podziemne. Inwestycja nie tylko poprawi komfort podróżnych, ale także skróci czas przejazdu w Łódzkim Węźle Kolejowym i usprawni dojazd do linii kolejowej Warszawa – Poznań. Wartość realizowanego projektu to 220 mln zł.

Prace na stacji Łódź Żabieniec rozpoczęły się w lutym. Zainicjowała je przebudowa peronów. Roboty obejmują także wymianę torów i sieci trakcyjnej. W pierwszym etapie zdemontowane będą szyny i podkłady oraz sieć trakcyjna po zachodniej stronie stacji – od ul. Lipce Reymontowskie.

Pomimo prac, zachowane jest dla podróżnych zwężone przejście podziemne. Latem prace przeniosą się na drugą stronę stacji.

Na stacji Łódź Żabieniec będą dwa nowe, wyższe perony wyposażone w wygodne ławki i wiaty, antypoślizgową nawierzchnię, jasne oświetlenie, czytelną informację pasażerską i wyraźne oznakowanie. Przejście podziemne zostanie gruntownie odnowione. Będą dwie windy, które umożliwią wygodny dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Osoby podróżujące na linii ze Zgierza w kierunku Łodzi, Kutna i Łowicza odczują poprawę komfortu podróży m.in. dzięki budowie nowego peronu. Obiekt powstaje od lutego.

Dla pieszych powstanie także przejście podziemne w miejscu przejścia w poziomie szyn. Będą w nim cztery windy. W zachodniej części stacji (od ul. Twardej) pracownicy demontują stare tory i sieć trakcyjną. Prace obejmują część peronu nr 2.

W ramach inwestycji modernizację przejdzie 5 przejazdów kolejowo-drogowych. Doposażone zostaną one w sygnalizację świetlno-dźwiękową, a na przejeździe na ul. Owsianej w Łodzi zainstalowane zostanie oświetlenie.

Nowoczesne urządzenia przejazdowe zyskają kierowcy na skrzyżowaniach dróg z torami na ul. Liściastej w Łodzi oraz na ulicach: Twardej, Sosnowej i Okulickiego w Zgierzu.

W ramach zadania przebudowane zostaną wiadukty kolejowe w Zgierzu: na ul. Długiej i ul. Łódzkiej. Wyższe i szersze wiadukty zapewnią bezpieczne przejście pieszym i sprawny ruch drogowy. Będą nowe, szersze chodniki. Na czas prac niezbędna jest zmiana w ruchu drogowym na ul. Łódzkiej. Informacje o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem przekazują PLK wspólnie z zarządcą drogi.

Dzięki inwestycji PLK poprawią się warunki przewozu towarów. Zapewni to przebudowany układ torowy na stacjach Łódź Żabieniec i Zgierz oraz nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym. Po modernizacji pociągi pasażerskie na całym odcinku Łódź Kaliska – Zgierz przyspieszą ze 100 km/h do 120 km/h, a towarowe z 60 km/h do 100 km/h.

Inwestycja obejmuje m.in. 5 peronów, 25 km torów, 48 rozjazdów, 3 mosty, 3 wiadukty.

Zadanie zostanie zrealizowane do 2022 roku. Wartość to 219 225 163,91 mln zł netto. Inwestycja finansowana ze środków budżetowych.

W ramach prac na linii Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno zostaną wykonane również prace na odcinkach Zgierz – Ozorków, Ozorków – Łęczyca oraz Łęczyca – Kutno. W pierwszej kolejności realizowana jest przebudowa odcinka Łódź Kaliska – Zgierz. W następnej fazie, pod koniec 2020 roku, rozpoczną się roboty równolegle na dwóch odcinkach Zgierz – Ozorków i Ozorków – Łęczyca. Ostatnim etapem będzie przebudowa odcinka Łęczyca – Kutno. Trasa Łódź Kaliska – Kutno ma być przebudowana do końca 2023 roku.