Inwestycje Pasażer

Trwa modernizacja linii kolejowej ze stacji Łódź Kaliska do Zgierza

Fot. PKP PLK

W ramach przebudowy odcinka Łódź Kaliska – Zgierz zmodernizowane zostaną dwie stacje. W Zgierzu powstanie nowy peron oraz przejście podziemneInwestycja nie tylko poprawi komfort podróżnych, ale także skróci czas przejazdu w Łódzkim Węźle Kolejowym i usprawni dojazd do linii kolejowej WarszawaPoznań. Wartość realizowanego projektu to 220 mln zł.

Prace na stacji Łódź Żabieniec rozpoczęły się w lutym. Zainicjowała je przebudowa peronów. Roboty obejmują także wymianę torów i sieci trakcyjnej. W pierwszym etapie zdemontowane będą szyny i podkłady oraz sieć trakcyjna po zachodniej stronie stacji – od ul. Lipce Reymontowskie.

Pomimo prac, zachowane jest dla podróżnych zwężone przejście podziemne. Latem prace przeniosą się na drugą stronę stacji.

Na stacji Łódź Żabieniec będą dwa nowe, wyższe perony wyposażone w wygodne ławki i wiaty, antypoślizgową nawierzchnię, jasne oświetlenie, czytelną informację pasażerską i wyraźne oznakowanie. Przejście podziemne zostanie gruntownie odnowione. Będą dwie windy, które umożliwią wygodny dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Osoby podróżujące na linii ze Zgierza w kierunku Łodzi, Kutna i Łowicza odczują poprawę komfortu podróży m.in. dzięki budowie nowego peronu. Obiekt powstaje od lutego.

Dla pieszych powstanie także przejście podziemne w miejscu przejścia w poziomie szyn. Będą w nim cztery windy. W zachodniej części stacji (od ul. Twardej) pracownicy demontują stare tory i sieć trakcyjną. Prace obejmują część peronu nr 2.