Pasażer

Jakie korzyści płyną z Krajowego Programu Kolejowego?

Poprawa komfortu i większa dostępność- takie wnioski płyną z efektów prac prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Programu Kolejowego o wartości blisko 76 mld. Korzyści dotykają mieszkańców na terenie całego kraju. 

PKP PLK prowadzi inwestycje, które są efektem rosnącego zainteresowania koleją we wszystkich jej aspektach- poczynając od przewozów aglomeracyjnych, poprzez regionalne, dalekobieżne, ale także ruch towarowy. 

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk:

– Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna. Wszelkie nasze wysiłki inwestycyjne są ukierunkowane na ten cel. Do 2023 r. zmodernizujemy w sumie 9000 km szlaków kolejowych. Inwestycje na sieci kolejowej to skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróży.

 

Realne korzyści widać na Dolnym Śląsku gdzie po kilkunastu latach można podróżować koleją w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym.  Skrócił się czas przejazdu z Głogowa, przez Legnicę i Lubin do Wrocławia do ok. 1 h 30 min. Poprawiły się połączenia międzyregionalne i międzynarodowe, w kierunku Krakowa, Szczecina czy Berlina. Po kilkunastu latach wróciły pociągi na trasę z Leszna do Głogowa. Zelektryfikowano odcinek Węgliniec – Zgorzelec w rezultacie czego podróż z Wrocławia do Zgorzelca skróciła się do 1 h 40 min. 

Zakończenie prac na trasie Poznań – Piła wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa jak również na skrócenie czasu przejazdu m.in. w aglomeracji poznańskiej oraz z Poznania w kierunku północnym.  Porównywalny efekt przyniosła modernizacja linii Opole-Nysa, gdzie czas podróży skrócił się o ok. 20 minut. Trzeba zwrócić uwagę, że pociągi wróciły na modernizowane linie Lublin – Warszawa, Olsztyn – Działdowo, Szczytno –  Pisz – Ełk, czy na trasę Kraków – Zakopane.

Prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpływają na wzrost dostępności do kolei. Podróżny ma natomiast zapewniony większy komfort podczas jazdy.

Potwierdzeniem jest 18 nowych przystanków m.in. na:

  • Podlasiu (np. Orzechowicze), 
  • Dolnym Śląsku (m.in. Lubin Stadion), 
  • Lubelszczyźnie (Lublin Zachodni), 
  • Opolszczyźnie (Nysa Wschodnia), 
  • Warmii i Mazurach (Olsztyn Śródmieście). 

Oznacza to, że  mieszkańcy kolejnych regionów Polski zyskują lepszy dojazd do pracy i szkoły. Wraz z postępem inwestycji modernizowane są także kolejne stacje i przystanki, które dostosowywane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla osób niedowidzących i niewidomych na stacjach dostępne są tablice informacyjne z alfabetem Braille’a. Korzystne zmiany dla pasażerów widać tak na dużych stacjach, jak i na małych przystankach. Nową jakość obsługi oferują stacje Szczecin Główny i Gdańsk Główny. Zmieniają się stacje Rzeszów Główny, Lublin Główny oraz Legnica.

W 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizowały łącznie ok. 1400 km torów, wymieniły prawie 1300 rozjazdów i zwiększyły poziom bezpieczeństwa na 700 przejazdach kolejowo-drogowych. PLK dbają o najwyższy poziom bezpieczeństwa. Na sieci kolejowej montowane są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, nowe rozjazdy – elementy torów zapewniające płynny przejazd pociągów przez stacje. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zapewnia modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych. Ważnymi elementami inwestycji są nowe bezkolizyjne skrzyżowania np. w Jaworznie, Krakowie, Krzeszowicach, Woli Filipowskiej. Zwiększają one bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i ułatwiają komunikację w miastach i regionach. Podobną funkcje pełnią przejścia pod torami budowane na stacjach i przystankach, dostosowujące centra komunikacji do potrzeb mieszkańców.

Reklama