Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Budimex zakończył ważny etap prac na węźle kolejowym Gdynia Port

Budimex zakończył w marcu pierwszy etap prac związanych z przebudową węzła kolejowego Gdynia Port. Głównym celem realizowanych działań jest poprawa przepustowości strategicznego węzła kolejowego i zwiększenie ilości transportowanych ładunków. Budimex zrealizował już ponad 55% wszystkich prac objętych kontraktem.

Planowany termin zakończenia kontraktu wraz z certyfikacją i wszystkimi niezbędnymi odbiorami to 31 sierpnia 2023 r.
Planowany termin zakończenia kontraktu wraz z certyfikacją i wszystkimi niezbędnymi odbiorami to 31 sierpnia 2023 r.

Budimex w ramach kontraktu odpowiada m.in. za przebudowę stacji kolejowej Gdynia Port wraz z modernizacją połączeń do nabrzeży i infrastrukturą towarzyszącą. W ramach I etapu inwestycji generalny wykonawca zrealizował m.in. roboty torowe, odwodnieniowe, drogowe, kubaturowe, związane z siecią trakcyjną, a także sterowaniem ruchu kolejowego. Od tej chwili ruch prowadzony jest z nowego budynku nastawni GPB LCS Wartość wykonanych prac w ramach tej części kontraktu to ok. 850 mln zł netto. Przy modernizacji stacji Port Gdynia codziennie pracuje średnio 480 osób, a także 150 jednostek sprzętowych.

 Zakres wykonanych przez Budimex robót od rozpoczęcia prac.:

  • montaż rozjazdów i skrzyżowań: 180 szt.
  • ułożenie nawierzchni torowej: 60 km
  • budowa linii kablowych: 160 km
  • budowa słupów oświetleniowych: 570 szt.
  • montaż sieci trakcyjnej: 30 km
  • montaż słupów, bramek sieci trakcyjnej: 800 szt.
  • wykonanie sieci kablowej: 200 km
  • wykonanie kanalizacji kablowej: 20 km
  • zabudowa sygnalizatorów i urządzeń SRK: 1050 szt.

Przebudowa węzła kolejowego Port Gdynia to niezwykle ważna inwestycja infrastrukturalna dla miasta, regionu i całego krajowego transportu. Po zakończeniu budowy zwiększy się liczba obsługiwanych pociągów i jednocześnie skróceniu ulegnie czas trwania obsługi ładunków. Ponadto po gdyńskich torach będą mogły jeździć dłuższe, bo aż 740-metrowe składy transportujące większe ilości towarów. Dzięki tej inwestycji znacznie zwiększą się możliwości transportowe w tej części Polski  – mówi Maciej Olek, Dyrektor Budownictwa Kolejowego Budimex SA.

 

W ramach całej inwestycji zmodernizowanych zostanie 115 km torów, ponad 350 rozjazdów oraz zelektryfikowane zostaną dojazdy do portu. Przebudowanych będzie 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo – drogowe. Ponadto komunikację ułatwią dwa nowe wiadukty kolejowe. Kontrakt obejmuje też powstanie budynku Lokalnego Centrum Sterowania, dwóch nastawni kolejowych, budynku biurowego PKP Cargo, a także remont trzech istniejących nastawni. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”, a jej całkowity koszt to 1,5 mld zł netto.

Budimex S.A. zmodernizuje stację Warszawa Zachodnia

Termin zakończenia prac

Planowany termin zakończenia kontraktu wraz z certyfikacją i wszystkimi niezbędnymi odbiorami to 31 sierpnia 2023 r. Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Budimex jest jednym z liderów budownictwa kolejowego w Polsce. Firma realizuje obecnie kontrakty takie jak m.in. nowa stacja Warszawa Zachodnia, będąca jedną z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Aktualnie Budimex odpowiada również za przebudowę stacji Ełk oraz stacji Czechowice Dziedzice. Trwają także prace związane z zakończeniem modernizacji linii kolejowej E59 odc. Rokietnica – Wronki oraz przebudowy odcinka linii kolejowej E30 Trzebinia-Krzeszowice. W 2021 r. Budimex zakończył modernizację linii kolejowej nr 7 WarszawaLublin na odcinku Otwock-Pilawa i Dęblin-Nałęczów.

Informacja prasowa Budimex

Dodaj komentarz