Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Budimex zakończył ważny etap prac na węźle kolejowym Gdynia Port

Budimex zakończył w marcu pierwszy etap prac związanych z przebudową węzła kolejowego Gdynia Port. Głównym celem realizowanych działań jest poprawa przepustowości strategicznego węzła kolejowego i zwiększenie ilości transportowanych ładunków. Budimex zrealizował już ponad 55% wszystkich prac objętych kontraktem.

Planowany termin zakończenia kontraktu wraz z certyfikacją i wszystkimi niezbędnymi odbiorami to 31 sierpnia 2023 r.
Planowany termin zakończenia kontraktu wraz z certyfikacją i wszystkimi niezbędnymi odbiorami to 31 sierpnia 2023 r.

Budimex w ramach kontraktu odpowiada m.in. za przebudowę stacji kolejowej Gdynia Port wraz z modernizacją połączeń do nabrzeży i infrastrukturą towarzyszącą. W ramach I etapu inwestycji generalny wykonawca zrealizował m.in. roboty torowe, odwodnieniowe, drogowe, kubaturowe, związane z siecią trakcyjną, a także sterowaniem ruchu kolejowego. Od tej chwili ruch prowadzony jest z nowego budynku nastawni GPB LCS Wartość wykonanych prac w ramach tej części kontraktu to ok. 850 mln zł netto. Przy modernizacji stacji Port Gdynia codziennie pracuje średnio 480 osób, a także 150 jednostek sprzętowych.

 Zakres wykonanych przez Budimex robót od rozpoczęcia prac.:

  • montaż rozjazdów i skrzyżowań: 180 szt.
  • ułożenie nawierzchni torowej: 60 km
  • budowa linii kablowych: 160 km
  • budowa słupów oświetleniowych: 570 szt.
  • montaż sieci trakcyjnej: 30 km
  • montaż słupów, bramek sieci trakcyjnej: 800 szt.
  • wykonanie sieci kablowej: 200 km
  • wykonanie kanalizacji kablowej: 20 km
  • zabudowa sygnalizatorów i urządzeń SRK: 1050 szt.

Przebudowa węzła kolejowego Port Gdynia to niezwykle ważna inwestycja infrastrukturalna dla miasta, regionu i całego krajowego transportu. Po zakończeniu budowy zwiększy się liczba obsługiwanych pociągów i jednocześnie skróceniu ulegnie czas trwania obsługi ładunków. Ponadto po gdyńskich torach będą mogły jeździć dłuższe, bo aż 740-metrowe składy transportujące większe ilości towarów. Dzięki tej inwestycji znacznie zwiększą się możliwości transportowe w tej części Polski  – mówi Maciej Olek, Dyrektor Budownictwa Kolejowego Budimex SA.