Inwestycje

Z Braniewa do Olsztyna pojedziemy szybciej

PKP Polskie Linie Kolejowe modernizują trasę kolejową Braniewo – Olsztyn. Prace na odcinku Dobre Miasto – Orneta realizuje Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. Inwestycja za 60 mln zł poprawi dostępność mieszkańców do sprawniejszych codziennych podróży koleją.

Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały remont warmińskiej trasy Braniewo – Olsztyn. Prace na odcinku Dobre Miasto – Orneta zaprojektuje i wykona Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. – spółka zależna PLK.

Umowę na realizację pierwszej części zadania podpisano w czwartek 25 czerwca.

Prace na trasie Dobre Miasto – Orneta zaplanowano na lata 2020-2021. Wartość pierwszego etapu prac to ok. 60 mln zł. Środki pochodzą ze środków budżetowych spółki.

W następnym etapie – w latach 2022-2023 – zaplanowano kontynuowanie przebudowy trasy z Ornety w kierunku Pieniężna.

– Poza dużymi projektami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na bieżąco prowadzą prace, które przywracają dobre parametry linii kolejowych. Uzyskiwane efekty pozwalają na utrzymanie rozkładu jazdy i dobre podróże pasażerskie oraz sprawny przewóz towarów – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Co zmieni się na trasie Dobre Miasto – Orneta?

Prace obejmą wymianę torów i roboty na 38 obiektach inżynieryjnych, w tym na przepustach, mostach i wiaduktach. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów po przebudowie peronu w miejscowości Bzowiec. Obiekt zostanie wyposażony w ławki, wiatę i gabloty informacyjne. Lepszą dostępność dla osób o ograniczonych możliwościach poruszani się zapewni pochylnia. Przebudowa obejmie także 15 przejazdów kolejowo-drogowych, PLK zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym.

Po realizacji całego zakresu projektu pociągi przyspieszą do 100 km/h oferując krótszy czas przejazdu na trasie Braniewo – Olsztyn. Poprawią się także warunki dla przewozu towarów. Składy będą mogły być cięższe, dzięki czemu będzie można przewieźć więcej ładunku.

Lepsza kolej na północ Warmii

Remont trasy Dobre Miasto – Orneta jest kontynuacją prac PLK związanych z poprawą dostępności do kolei w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Zaawansowane roboty są na odcinku Olsztyn GłównyOlsztyn Gutkowo, gdzie wymieniane są tory i budowane nowe przystanki w ramach RPO województwa warmińsko-mazurskiego. W sierpniu planowany jest powrót pociągów na trasę. Na dalszy odcinek Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu i robót budowlanych.

Prace rewitalizacyjne i odtworzeniowe dla dobrych podróży i przewozu towarów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na bieżąco prowadzą prace, które przywracają dobre parametry linii kolejowych, na przejazdach kolejowo – drogowych i obiektach inżynieryjnych. Uzyskiwane efekty pozwalają na utrzymanie rozkładu jazdy, dobre podróże pasażerskie oraz sprawny i bezpieczny przewóz ładunków.

W ostatnich dwóch latach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrewitalizowały i odtworzyły odcinki kilkunastokilometrowe o długości ponad 1 100 km. Wartość prac odtworzeniowych i rewitalizacyjnych wyniosła od 0,5 mln do 3 mln zł/km. W ramach prac zostały: zrewitalizowane lub odnowione obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowe, Efektem tych prac jest: podniesiona prędkość jazdy pociągów, a co za tym idzie skrócony czas przejazdu, a także bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże i przewóz towarów. Takie prace będą przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuowane.

Dodaj komentarz