Inwestycje Przewozy towarowe

PKP PLK zwiększy możliwości kolei na północy Mazowsza

Fot. MI

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały dziś (2.06) dwie umowy na przygotowanie studium wykonalności modernizacji dwóch mazowieckich linii kolejowych: TłuszczOstrołęka oraz Kutno – Płock. Wartość zadań to ponad 7 mln zł.

Inwestycje wpłyną na zwiększenie możliwości i atrakcyjności podróży koleją. Usprawnią także przewóz towarów. Na trasie TłuszczOstrołęka pociągi zwiększą prędkość, na odcinku Kutno – Płock powstaną zaś dodatkowe tory.

– Rozbudowa torów z Kutna do Płocka i modernizacja linii z Ostrołęki do Tłuszcza zwiększy możliwości komunikacyjne w województwie mazowieckim. Krok po kroku konsekwentnie zapewniamy mieszkańcom coraz lepsze połączenia kolejowe. Inwestycje będą miały także pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zapewnioną lepszy dojazd do rafinerii Orlen oraz elektrowni w Ostrołęce – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

 

Dokumenty określą możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres prac, a także szacowane koszty obu inwestycji. Studia wykonalności będą podstawą do szczegółowego planowania projektów.

Modernizacja dwóch mazowieckich linii kolejowej TłuszczOstrołęka oraz Kutno – Płock – Sierpc to kolejne projekty PKP Polskich Linii Kolejowych SA przygotowywane do realizacji w nowej perspektywie finansowej. Działania te pozwolą utrzymać poziom inwestycji i zaangażowanie wykonawców. Dzięki sprawnemu planowaniu i realizacji prac zwiększy się dostępność i atrakcyjność podróży koleją. Będzie też sprawniejszy transport towarów koleją – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK SA.

 

Projekt ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego terenów położonych w północnej części Mazowsza, m.in. Kurpiów i Doliny Dolnej Narwi. Możliwe będzie zwiększenie przepustowości linii, a tym samym uruchamianie większej liczby połączeń w ruchu regionalnym. Będzie też sprawniejszy transport towarów po torach, m.in. do elektrowni w Ostrołęce.

Co analizowane będzie w ramach studium wykonalności?

W ramach działań sprawdzone zostaną możliwości budowy drugiego toru na odcinku TłuszczOstrołęka oraz podniesienia prędkości pociągów nawet do 160 km/h. Planowana inwestycja zakłada ułatwienie dostępu do pociągów dla mieszkańców 14 miejscowości pomiędzy Tłuszczem a Ostrołęką. Podróżni zyskają stacje i przystanki  dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, Wykonawca przeanalizuje też potrzebę budowy dodatkowych peronów, a także możliwość przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych. Analiza obejmie również obiekty inżynieryjne, m.in. mosty i wiadukty, które mają być dostosowane do większej prędkości pociągów.

Budżet

Wartość podpisanej umowy to ponad 4,2 mln zł. Studium wykonalności finansowane jest ze środków budżetowych w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Materiały mają być gotowe w II połowie 2022 r. Projekt planowany jest do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej 2021 – 2027 w zależności od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Dodaj komentarz