Inwestycje Tabor Wydarzenia

Hybrydy wjadą na tory Zachodniopomorskiego?

Fot. Newag

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wkrótce ogłosi przetarg na zakup dwunapędowego taboru kolejowego. Zamówienie obejmie najpierw dwa pojazdy, a docelowo może aż 12 sztuk.

22 stycznia 2020 r. wstępne ogłoszenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Województwo zamierza ogłosić przetarg w pierwszym kwartale 2020 r. Planowany termin realizacji całego zamówienia to lata 2020 – 2022.

Przetarg obejmuje zakup dwóch pojazdów dwunapędowych wyposażonych w 150 miejsc siedzących. Wartość podstawowego zamówienia to 40 mln zł. Województwo zaznaczyło jednak w przetargu możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 10 hybryd. Wówczas koszt zakupu wyniesie łącznie 250 mln zł. Pomorze Zachodnie jest pierwszym regionem w kraju, który tak mocno postawił na pojazdy hybrydowe i jest już na etapie przygotowania zamówienia.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, powiedział, że – Kontynuujemy modernizację taboru, którym obsługujemy połączenia regionalne. Już teraz jesteśmy regionem z najnowocześniejszymi pociągami w kraju

 

W listopadzie 2019 r. odbył się dialog techniczny związany z postępowaniem. Konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami pomogły Urzędowi Marszałkowskiemu na odpowiednie opracowanie dokumentacji przetargowej. Wzięli w nim udział następujący producenci: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Stadler Polska sp. z o.o., Newag SA, Alstom Konstal SA.

Nowy tabor pozwoli na stworzenie optymalnej oferty np. w relacji Szczecin Gł. – KołobrzegKoszalin, w relacji łączącej dwa największe miasta Pomorza Zachodniego z wykorzystaniem niezelektryfikowanego odcinka Kołobrzeg – Goleniów. Ponadto nowe pociągi zapewnią obsługę zmodernizowanej linii kolejowej nr 210 Szczecinek – Runowo Pomorskie obsługując bezpośrednią relację Szczecin Gł. – Szczecinek.

Pierwszy polski pociąg hybrydowy Impuls 2 36WEh, został zaprezentowany podczas TRAKO 2019 przez nowosądecki NEWAG. Jego debiut na targach zwieńczyła nagrodą główną w konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego, który skierowany jest dla wyrobów i innowacji technicznych stosowanych w kolejnictwie.

Fot. Newag

Pociąg ten wyposażono w silniki spalinowe oraz elektryczne, dzięki czemu może pokonywać trasy, które nie są w całości zelektryfikowane. Takie zastosowanie przekłada się na skrócenie czasu przejazdu, ponieważ nie ma konieczności zmiany lokomotywy. Biorąc pod uwagę niespójność polskiej sieci kolejowej, na której cały czas zdarzają się odcinki bez trakcji, rozwiązanie to jest bardzo funkcjonalne. Trzeba dodać, że z ekonomicznego punktu widzenia nie wszystkie linii doczekają się zelektryfikowania.

Korzystanie z dwóch rodzajów napędu czyni z niego pociąg bimodalny. Jako spalinowy zespół trakcyjny osiąga prędkość 120 km/godz., a jako elektryczny – 160 km/godz. Projektanci stworzyli jednak możliwość, aby był pociągiem hybrydowym w pełni znaczenia tego słowa, ponieważ jest możliwość zastąpienia modułu spalinowego przez akumulatory, które magazynowałyby odzyskaną i pobraną energię podczas jazdy na pantografie. Prezes Zarządu NEWAG, Zbigniew Konieczek oszacował zapotrzebowanie w Polsce na około 50 takich zespołów trakcyjnych.

Dodaj komentarz