Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Kolejny etap prac na linii Tarnowskie Góry – Zawiercie

Prace na linii Tarnowskie Góry – Pyrzowice – Zawiercie wchodzą w kolejny etap. W listopadzie wykonawca rozpocznie roboty na odcinku Siewierz – Zawiercie. Zmiany widać także na nowej stacji Pyrzowice Lotnisko. Powstały już konstrukcje peronów i przejścia podziemnego. Koszt inwestycji to 660 mln zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy unijnych.

Prace na linii kolejowej łączącej Tarnowskie Góry z Zawierciem idą zgodnie z harmonogramem. Kluczowym punktem inwestycji jest stacja Pyrzowice Lotnisko, przy porcie lotniczym Katowice Airport. Gotowe są tam konstrukcje dwóch peronów, widać podziemne przejście i pochylnię, która skieruje podróżnych w stronę lotniska.

Wykonawca położył także trzy nowe tory. W Pyrzowicach nad drogą (DW 913) jest już nowy wiadukt kolejowy, który zastąpi przejazd. Pod wiaduktem będzie droga, chodnik i ścieżka rowerowa.

– Inwestycja realizowana w ramach Krajowego Programu Kolejowego z wykorzystaniem środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwoli na efektywne połączenie transportu kolejowego i lotniczego. Połączenie Tarnowskie Góry PyrzowiceZawiercie zwiększy dostępność do kolei w regionie. Lepsza komunikacja, to także impuls do rozwoju gospodarczego regionu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Od Tarnowskich Gór do Siewierza układany jest tor. Powstają bezkolizyjne skrzyżowania. Wybudowany jest wiadukt kolejowy w Miasteczku Śląskim nad drogą (DW 908). Podobny obiekt jest nad autostradą A1. W listopadzie ruch pociągów towarowych zostanie przywrócony do obsługi dwóch bocznic na stacji Siewierz od strony Tarnowskich Gór. Pozwoli to na przeniesienie frontu robót na odcinek Siewierz – Zawiercie.

– Realizacja projektu zwiększy dostępność do kolei i jej wykorzystanie w aglomeracji. W znaczący sposób poprawi się skomunikowanie portu lotniczego z miastami w regionie. Projekt ma również istotne znaczenie dla rozwoju sprawnych przewozów towarowych – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Budowa nowych peronów

Wybudowano już perony na stacji Siewierz. Również na przystankach Miasteczko Śląskie Centrum i Mierzęcice widać nowe perony. Powstaje lokalne centrum sterowania w Siewierzu, z którego dyżurni będą kierowali ruchem na całej linii. Gotowe są mosty nad rzekami Szeligowiec, a także Jordan.

Na stacji Zawiercie powstał nowy peron nr 3, który będzie połączony z istniejącym przejściem podziemnym. Windy ułatwią podróżowanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygląd wiaty nawiązuje do wiat na czynnych peronach. Wykonawca ustawi ławki oraz zamontuje oświetlenie, a także nagłośnienie. Czytelne oznakowanie ułatwi komunikację. Bezpieczeństwo zapewni monitoring. Zakończyły się prace torowe na łącznicy oraz na moście.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będzie nowa oferta podróży pociągiem – najbardziej ekologicznym transportem zbiorowym – do lotniska Katowice Airport od strony Tarnowskich Gór lub Zawiercia. Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 min, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie około 1h.

Dodaj komentarz