Wywiady

Największy program inwestycyjny w historii polskiej kolei

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel opowiedział nam o realizacji Krajowego Programu Kolejowego, Centralnym Porcie Komunikacyjnym i planach rozwojowych Spółki na 2018 r.

Raport Kolejowy: Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań i nowych planów. Zacznijmy od posumowań. Jak ocenia Pan ostatni rok działalności PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.? Co ważnego udało się osiągnąć?

Ireneusz Merchel: Rok 2017 był dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. bardzo dynamicznym okresem. To rok zmian i bardzo intensywnej pracy. Spółka udoskonaliła swoje struktury, podpisaliśmy umowy z Krajowego Programu Kolejowego o wartości ponad 18,6 mld zł, a ich wartość kosztorysowa to ponad 23,6 mld zł. W realizacji są umowy o wartości ponad 26 mld zł, a prace wykonane są za 5,5 mld zł. Spółka nie tylko zrealizowała, ale również przekroczyła planowany na 2017 r. zakres rzeczowy. To m.in. zamontowanie prawie 600 rozjazdów oraz modernizacja i budowa 95 peronów oraz 460 obiektów inżynieryjnych. Linie kolejowe stają się faktycznie placem budowy. To ogromne wyzwanie, bo oprócz prowadzenia inwestycji jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie ruchu pociągów.

RK: Proszę opowiedzieć więcej o postępie inwestycji realizowanych w ramach KPK – ile umów zostało podpisanych w 2017 r.? Ile projektów zrealizowano, a ile jest w trakcie realizacji? O jakich kwotach mówimy?

IM: Jak już wspomniałem, to był rekordowy rok pod kątem podpisanych kontraktów, ale był to także rok intensywnych prac modernizacyjnych na liniach kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do użytku m.in. łącznicę Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze i łącznicę w Suchej Beskidzkiej, które skróciły podróże w regionie i na trasie do Zakopanego. Oddane do użytku w zeszłym roku nowo wybudowane przystanki: Gorzów Wielkopolski Wschodni, Kraków Podgórze, Wólka Orłowska i Sucha Beskidzka Zamek, zapewniają podróżnym lepszy dostęp do kolei. Do użytku podróżnych zostały oddane także zmodernizowane stacje i przystanki m.in. w Jeleniej Górze, Jaworzynie Śląskiej, Libiążu, Wydartowie, Witaszycach i Międzyzdrojach. Rozpoczęliśmy prace zarówno na trasach o znaczeniu ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Te inwestycje realizowane są obecnie m.in. na liniach: Warszawa – Lublin, Warszawa – Białystok, Warszawa – Poznań, Kraków – Katowice, Wrocław – Poznań, Poznań – Piła czy Tarnów – Muszyna, a także w Gorzowie Wielkopolskim i na Nadodrzance. Lepiej połączymy koleją Polskę Wschodnią. Podpisaliśmy umowy na 7 z 8 projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: m.in. Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, Szczytno – Ełk i Skarżysko-Kamienna – Sandomierz. Dla mieszkańców wschodnich województw inwestycje oznaczają realną poprawę warunków życia, a dla gospodarki to większe możliwości rozwoju. Realizowane z KPK projekty wpływają również na rozwój kolei w aglomeracjach. Wielkie przedsięwzięcia prowadzone są np. w Krakowie i w Warszawie. Nie zapomnijmy również o podpisanej pod koniec roku umowie na budowę tunelu średnicowego w Łodzi
– inwestycji bardzo ważnej zarówno dla mieszkańców, jak i usprawnienia połączeń na sieci kolejowej w całej Polsce.
Pamiętamy także o koniecznej poprawie połączeń dla ruchu towarowego. Wśród realizowanych i podpisanych w 2017 r. umów są projekty dedykowane przewozom towarowym, np. modernizacja tras w Rybnickim Okręgu Węglowym, linia Legnica – Rudna Gwizdanów czy prace na Nadodrzance. Tworzymy warunki dla szybszego i sprawniejszego przewozu ładunków do portów w Trójmieście, Szczecinie i Świnoujściu. Więcej towarów będzie na torach i zyska również środowisko naturalne. Dzięki inwestycjom zapisanym w Krajowym Programie Kolejowym polska kolej staje się nie tylko bardziej konkurencyjna, ale i bezpieczniejsza. Na sieci montowany będzie system ERTMS. Powstają bezkolizyjne skrzyżowania, modernizowane są przejazdy kolejowo-drogowe. W 2017 r. podpisaliśmy umowę, w ramach której PLK zamierzają zmodernizować 182 przejazdy kolejowo-drogowe. Roboty idą sprawnie. Na pewno sprzyja temu dialog z rynkiem wykonawców, który prowadzimy w ramach Forum Inwestycyjnego i Rady Ekspertów. W ten sposób rozwiązaliśmy wiele problemów nurtujących wykonawców, producentów i dostawców. Nieliczne opóźnienia z wejściem na plac budowy rozwiązujemy na bieżąco.
RK: A jak wyglądają plany na 2018 r.? Jakie są Państwa prognozy dotyczące realizacji KPK? Jakie będą najważniejsze projekty?

IM: W roku 2018 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają zrealizować prace o wartości 10 mld zł, wykorzystując środki z programów UE i budżetu państwa. To najambitniejsze zadanie w historii PLK i ogromne wyzwanie dla Spółki. Ten rok będzie równie dynamiczny jak poprzedni. Planujemy ogłosić postępowania na kwotę ponad 10 mld zł. Ogłoszone przetargi będą dotyczyć m.in. prac na kolejnym odcinku Rail Balica
– Czyżew – Białystok, modernizacji linii Poznań – Szczecin na odcinku Rokietnica – Wronki, przebudowy stacji Warszawa Zachodnia oraz robót dotyczących poprawy dostępu w portach w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. W tym roku PLK również planują podpisać umowy za ok. 15 mld zł – m.in. na wdrożenie systemu GSM-R, modernizację Węglówki czy trasy Chabówka – Zakopane. Kolejny rok realizacji Krajowego Programu Kolejowego to zwiększanie placów budów i będzie wymagał nie tylko znacznego wysiłku ze strony zarządcy infrastruktury, ale pełnego zaangażowania wykonawców.

RK: Realizacja KPK to olbrzymie wyzwanie. Jakie obszary wymagają specjalnej uwagi? Czy spodziewają się Państwo trudności w realizacji KPK i jak zamierzają sobie Państwo z nimi poradzić?
IM: Obecnie realizujemy największy program inwestycyjny w infrastrukturę kolejową w historii. To ponad 66 mld zł – tyle wynosi wartość projektów w Krajowym Programie Kolejowym. To ogromne pieniądze i ogromne wyzwanie dla Spółki, która oprócz realizacji inwestycji odpowiedzialna jest za codzienny sprawny i bezpieczny przejazd tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych. Dlatego prace realizowane są tak, by pasażerowie w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia, a pociągi towarowe miały możliwość transportu ładunków.
Jestem przekonany, że KPK zrealizujemy w stu procentach. Przypomnę, że obejmuje on 9000 km torów, a 8500 km torów zostanie dostosowanych do wyższych prędkości. Ośrodki o znaczeniu wojewódzkim zostaną połączone liniami o średniej prędkości 100 km/h. Skróci się czas przejazdu pociągiem, a podróżni na kilkudziesięciu nowo wybudowanych i zmodernizowanych przystankach będą mieli zapewniony wygodny dostęp do kolei. Zwiększy się także poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. To zadanie niezwykle ważne dla rozwoju i konkurencyjności polskiej kolei. Oczywiście, przy tak dużym przedsięwzięciu istnieją obawy czy wszystkie projekty zostaną wykonane i program inwestycyjny zrealizujemy w całości. Jednak dobre tempo podpisywania umów i realizacji prac oraz ogłaszania przetargów – o czym już mówiliśmy – gwarantuje, że wszystkie środki KPK do 2023 r. zostaną wykorzystane.

RK: Oprócz prowadzenia inwestycji PLK są także odpowiedzialne za prowadzenie ruchu pociągów. Jak na tę Państwa działalność wpływają inwestycje?

IM: Wiemy, że inwestycji prowadzonych obok przejeżdżających pociągów nie da się prowadzić bez zmian w rozkładzie jazdy. Dlatego jako zarządca infrastruktury, m.in. na spotkaniach z wszystkimi uczestnikami procesu przewozowego, tak ustalamy organizację ruchu, by podczas prowadzenia prac pociągi pasażerskie mogły kursować zgodnie z przyjętym rozkładem. Możliwy będzie również sprawny transport towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnią przepustowość linii, tzn. możliwość przejazdu pociągów obok prowadzonych robót lub innymi, wcześniej przygotowanymi trasami.

RK: Rząd przyjął koncepcję CPK. Jak ocenia Pan Prezes znaczenie tego projektu dla całej polskiej gospodarki i dla polskiej kolei w szczególności?

IM: Centralne położenie planowanego portu lotniczego to niewątpliwy atut dla rozwoju gospodarki. Budowa CPK niesie za sobą rozbudowę sieci kolejowej. Szybki dojazd koleją podniesie jej dostępność i konkurencyjność względem transportu drogowego. Przy założeniu odpowiedniej modernizacji i budowy tras kolejowych, w ciągu około dwóch godzin z CPK będzie można dojechać nie tylko na Śląsk, do Wrocławia i Warszawy, ale nawet do Trójmiasta.

RK: Jakie prace trzeba będzie przeprowadzić, żeby dostosować infrastrukturę kolejową do założeń CPK? Jak będą finansowane te prace? Na kiedy PLK szacują ich rozpoczęcie/zakończenie?

IM: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca infrastruktury realizują powierzone zadania, w tym Krajowy Program Kolejowy. Budowę i sposób organizacji oraz finasowania projektu CPK określa właściwe ministerstwo. Wraz z rozpoczęciem prac przygotowawczych niezbędne będą szczegółowe analizy, które określą najkorzystniejsze kierunki rozwoju sieci kolejowej pod kątem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jesteśmy obecnie w trakcie przygotowywania listy projektów proponowanych do realizacji w kolejnej perspektywie UE 2021–2027; w ramach prowadzonych prac uwzględniany jest również CPK. Można jednak stwierdzić, że niezbędna będzie budowa nowej linii kolejowej łączącej Warszawę, CPK i Łódź z odgałęzieniem do Centralnej Magistrali Kolejowej, na którą mógłby zostać skierowany ruch pociągów dalekobieżnych wyjeżdżających dzisiaj z Warszawy liniami nr 1 i 3. To pozwoliłoby na skomunikowanie CPK ze stolicami województw. Jedną z branych pod uwagę inwestycji może być również budowa linii w kierunku Płocka z przedłużeniem do Włocławka. Kolejność i zakres dalszych inwestycji będą wynikać z przeprowadzonych prac studialnych.

RK: Na koniec pytanie o najważniejsze plany, wyzwania i założenia na rok 2018?

IM: Obecny rok będzie równie dynamiczny jak poprzedni. Najważniejszym celem jest kontynuacja realizacji Krajowego Programu Kolejowego, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego i bezpiecznego przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Rok 2018 r. to nie tylko kontynuacja rozpoczętych już robót, ale także zakończenie projektowania i wejście na place budów na wielu inwestycjach, m.in. na liniach Ełk
– Szczytno, Łódź Kaliska – Zduńska Wola, Legnica – Rudna Gwizdanów czy trasie łączącej Skarżysko-Kamienną z Sandomierzem. Niewątpliwym celem jest realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem, tak by ich efekty pasażerowie odczuli jeszcze w tym roku.

Rozmawiała LS