Aktualności Inwestycje

Rail Baltica bardziej bezpieczna

Wiadukt nad torami w Toporze od dziś zwiększył bezpieczeństwo i sprawność w ruchu kolejowym i drogowym na trasie WarszawaBiałystok (Rail Baltica). Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. znacznie ułatwia mieszkańcom komunikację w regionie.

Wiadukt jest jednym z 11 obiektów na trasie Rail Baltica w woj. mazowieckim, przewidzianych z projektu za 236 mln zł netto, dofinansowanego z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Bezkolizyjne skrzyżowanie w Toporze, nad kolejową trasą z Warszawy do Białegostoku (Rail Baltica), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zbudowały za 17,5 mln. Inwestycja, podobnie jak 10 pozostałych obiektów, jest współfinansowana z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A efektywnie wykorzystują środki z unijnego instrumentu CEF Łącząc Europę. Dzięki inwestycjom m. in. na międzynarodowej trasie Rail Baltica podróże i przewozy ładunków są sprawniejsze. Budujemy kolej coraz bardziej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

 

Modernizacja trasy Rail Baltica, linii ważnej w ruchu regionalnym i dalekobieżnym, to rozwój kolei – atrakcyjnego i ekologicznego środka transportu. Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań – takich, jak otworzone dziś w Toporze, zwiększa również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz poprawia warunki życia mieszkańców – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.