Polregio

Dolnośląskie: kolejna dekada dla Polregio. Umowa podpisana

O 10 proc. zwiększy się liczba połączeń kolejowych realizowanych przez Polregio w województwie dolnośląskim. To jedno z uzgodnień wchodzące w skład umowy, którą przewoźnik podpisał z samorządem województwa. Wartość 10-letniego kontraktu to 309 mln zł.

Fot. UMWD

W przyszłym roku praca eksploatacyjna pociągów Polregio wyniesie ponad 3,5 mln km. Spółka realizować będzie przewozy do 14 grudnia 2030 r. Rozliczenie z wykonanej pracy będzie następowało corocznie. Podobnie ustalane będą rozkłady jazdy na kolejny roczny okres.

– Dolny Śląsk jest wyjątkowym miejscem, które dysponuje gęstą siatką linii kolejowych. Cieszę się, że pomimo inwestycji we własną spółkę przewozową Urząd Marszałkowski utrzymuje wysoki poziom współpracy z POLREGIO. Dzięki temu możemy rozwijać siatkę połączeń, zarówno w przewozach aglomeracyjnych jak i międzyregionalnych – mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu POLREGIO.

 

O poprawie frekwencji w pociągach mówił Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

– W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania regionalnym transportem kolejowym. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców regionu rozwijamy naszą ofertę przejmując kolejne linie, kupując nowoczesny tabor, ale także zawierając umowy z przewoźnikami. Dzisiejsza umowa z POLREGIO to efekt naszej współpracy w tym zakresie – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

Czytaj dalej >