Tabor Wydarzenia

Nowe lokomotywy dla PKP Intercity

Spółka PKP Intercity odebrała od Newagu 30 najnowocześniejszych lokomotyw elektrycznych w Polsce. PKontrakt wart był 550 mln zł brutto. 30. pojazd oklejony został grafiką  promującą akcję #KupujŚwiadomie PRODUKTPOLSKI.

Fot. PKP IC

Nowe lokomotywy rozwijają prędkość do 160 km/h. Podstawowa część podpisanej w maju 2018 roku umowy zakładała dostawę 20 pojazdów przez firmę NEWAG z Nowego Sącza. Została ona rozszerzona we wrześniu 2019 roku o 10 dodatkowych lokomotyw w tzw. prawie opcji. Wartość kontraktu obejmującego dostawę łącznie 30 pojazdów wzrosła wówczas z 367,6 mln zł brutto do 551,4 mln zł brutto. NEWAG dostarczył wszystkie lokomotywy w tym roku, w ciągu zaledwie 11 miesięcy.

– Podejmując współpracę z firmą NEWAG, rodzimym przedsiębiorstwem, PKP zaopatrzyła się w nowoczesne lokomotywy i doinwestowała swojego dostawcę, polskiego producenta, który oferuje produkty najwyższej jakości. Pokazała ponadto, że jest  wiarygodnym i rzetelnym partnerem dla licznych dostawców i poddostawców w Polsce, gwarantując im stabilność realizacji zamówień i rozwój.  Dała również impuls prorozwojowy naszej gospodarce. To bardzo dobra wiadomość, że nasz narodowy przewoźnik nie tylko inwestuje w nowoczesny tabor ale także zasila polską gospodarkę, utrzymuje miejsca pracy i wspiera najnowocześniejsze technologie rozwijane w Polsce – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Umowa obejmuje również przeprowadzenie przez producenta szkoleń dla pracowników wskazanych przez PKP Intercity w zakresie obsługi pojazdów, świadczenia usług ich utrzymania na drugim, trzecim i czwartym poziomie oraz świadczenia usług gwarancyjnych na naprawę lokomotyw na czwartym poziomie utrzymania.

Konsekwentnie realizowane inwestycje naszego narodowego przewoźnika kolejowego służą rozwojowi całej polskiej kolei, spółkom, ale przede wszystkim pasażerom, którzy oczekują usług na najwyższym poziomie, czyli kolei bezpiecznej, komfortowej i przewidywalnej. Kolejne zakupy nowoczesnego taboru przybliżają nas do tego celu – zapewnia Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

PKP Intercity wspiera akcję #KupujŚwiadomie PRODUKTPOLSKI

Na torach wyróżniać się będzie ostatnia z odebranych przez PKP Intercity, trzydziesta lokomotywa. W ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pojazd został ozdobiony specjalną grafiką, która promuje akcję #KupujŚwiadomie PRODUKTPOLSKI. Prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z KOWR akcja zwraca uwagę na patriotyzm konsumencki, a szczególny nacisk jest położony na zwiększenie rozpoznawalności znaku PRODUKT POLSKI.

– Bardzo nas cieszy, że wśród Polaków rośnie świadomość jakości i walorów polskiej żywności. Patriotyzm gospodarczy i świadome wybory konsumenckie, które ułatwia znak PRODUKT POLSKI, mają ogromne znaczenie dla naszej gospodarki. Aktywne włączenie się polskich spółek, w tym PKP Intercity, w akcję #KupujŚwiadomie PRODUKTPOLSKI bardzo pomaga w promowaniu patriotyzmu konsumenckiego – mówi Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

List intencyjny dotyczący współpracy przy promocji PRODUKTU POLSKIEGO został podpisany w lipcu br. między KOWR a spółkami Skarbu Państwa nadzorowanymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, w tym PKP Intercity. Współpraca zakłada wspólne działania mające na celu zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie wybierania podczas zakupów produktów spożywczych wytworzonych w Polsce, przez polskich przedsiębiorców z polskich surowców i oznaczonych biało-czerwonym znakiem PRODUKT POLSKI. Oklejoną lokomotywę będzie można zobaczyć na torach do lipca przyszłego roku.

– Każdego dnia miliony Polaków podejmuje decyzje zakupowe. Edukujemy społeczeństwo jak ważne są ich decyzje i w jaki sposób przekładają się na kondycję polskiego rolnictwa i całej gospodarki. Ogromnie istotne jest dla nas zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, , w proces podnoszenia świadomości tego, czym jest znak PRODUKT POLSKI i dlaczego warto sięgać po artykuły oznaczone w ten sposób – mówi Małgorzata Gośniowska-Kola, p. o. Dyrektor Generalny KOWR.

– Zakup 30 lokomotyw Griffin to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń na rynku taboru kolejowego w Polsce w ostatnich latach. Na uznanie zasługuje również tempo ich produkcji. Mam nadzieję, że ten projekt taborowy zapoczątkuje trend zakupów długich serii pojazdów kolejowych, co w znaczący sposób ułatwi zarządzanie nimi i ich utrzymaniem. Tego rodzaju zakupy są również ważne w kontekście modernizacji i elektryfikacji polskiej sieci kolejowej – mówi Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Intercity.

– Bardzo cieszy mnie, że polscy producenci taboru są w stanie dostarczać na rynek nowoczesne lokomotywy elektryczne, nieustępujące jakością pojazdom budowanym za granicą. Jedna z nowych lokomotyw została wykorzystana także w kampanii #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI, gdyż chcieliśmy przypomnieć, że patriotyzm konsumencki to postawa, dzięki której każdy z nas, dokonując codziennych wyborów, może mieć wpływ na to, w jakiej kondycji jest polska gospodarka – dodaje Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

– W PKP Intercity zdajemy sobie sprawę jak ważne jest stawianie na polskie przedsiębiorstwa. To właśnie w ten sposób budujemy potencjał gospodarczy Polski. Cieszymy się, że najnowsza lokomotywa w naszej flocie przyczyni się teraz do budowania świadomości Polaków na ten temat – zapewnia Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity– Wszystkich nas tutaj obecnych, zarówno przedstawicieli administracji jak i spółek skarbu państwa łączy patriotyzm gospodarczy, miłość do Ojczyny i oczywiście Łączy nas Produkt Polski. Kupując żywność z tym oznaczeniem w najlepszy sposób możemy wspierać naszą gospodarkę. Pamiętajmy o tym przy codziennych zakupach – mówi Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Bezpiecznie po całej Polsce

W nowym rozkładzie jazdy na sezon 2020/2021, który wszedł w życie 13 grudnia br., lokomotywy EU160 Griffin prowadzą pociągi:

Nowe lokomotywy kursują po torach w całej Polsce. Obsługują pociągi na wielu popularnych trasach, przyczyniając się do udoskonalenia naszej oferty i w perspektywie dalszego wzrostu zadowolenia pasażerów z bezpiecznych i sprawnych podróży naszymi pociągami  – przekonuje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Lokomotywy elektryczne Griffin są wyposażone w system zdalnej diagnostyki, który pozwala na monitorowanie pracy lokomotyw w czasie rzeczywistym, co przełoży się na ich efektywną eksploatację.

Największe inwestycje w historii

Zakup 20 pojazdów w ramach zamówienia podstawowego jest elementem projektu „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17-00] i jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość przyznanego dofinansowania dla zadania zakupu nowych elektrowozów wyniosła 79 132 679,97 zł. Łącznie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało 653 730 052,05 zł dotacji.

Zakup 30 nowoczesnych lokomotyw to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki. Warty 7 mld zł program „PKP IntercityKolej Dużych Inwestycji” zostanie wdrożony do 2023 roku, a jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Po zakończeniu programu w 2023 r. tabor przewoźnika będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany, w 94 proc. pociągów będzie dostępna klimatyzacja, a w co najmniej 77 proc. bezprzewodowy internet.

Informacja prasowa PKP Intercity

Dodaj komentarz